Water bij de wijn doen…

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Om over na te denken… of juist ter bemoediging!

                                                                              PRINCIPE & COMPROMIS
Je hoort het wel vaker zeggen bij een overleg, dat je soms wat water bij de wijn moet doen om dichter bij elkaar te komen in zo’n overleg en dat noemt men dan met een mooi woord een ‘compromis’,  maar…  “Als je teveel water bij de wijn doet, is de wijn niet meer te drinken!”

Teveel water bij de wijn - Tekst en foto: ©Louis Fraanje

Teveel water bij de wijn – Tekst en foto: ©Louis Fraanje

Belangrijke vraag

Als je dus water bij de wijn gaat doen,  hoe ver ga je daarin en wat blijft er over van je principes? Het is en blijft een belangrijke vraag, die je steeds weer aan jezelf moet stellen, zodat je jou geloofsovertuiging en principe geen geweld aandoet.
Kortom… je principe oftewel je geloofsovertuiging waar je als mens voor staat, daar moet je zeker niet teveel aan sleutelen, want dan ga je steeds moelijker lopen en kom je uiteindelijk ten val!

Vertrouwen

Laat daarom vooral juist nu met de verkiezingen voor de deur, in alles die grote Schepper aller dingen, je Leidsman wezen, want…  wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringt door Zijn weldadigheên!(Psalm 32 : 5)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/11/21/water-bij-de-wijn-doen/