Uitbundige balts van de wulpen

Veluwenaar Louis Fraanje

Veluwenaar Louis Fraanje

Buiten bij de vogels…

Ik werd in ieder geval heel erg blij die morgen in mei, toen ik in alle vroegte, onverwacht ergens in het Binnenveld een paartje wulpen druk doende zag om elkaar het hof te maken, tenminste het mannetje deed zijn uiterste best.

Met heftige vleugelslagen dansten ze om elkaar heen en vlogen dan weer kleine stukjes omhoog, om vervolgens weer tot de orde van de dag over te gaan.
Ik ben helemaal weg van deze schitterende vogel, vooral als hij zijn uitbundige en langgerekte trillers boven de weilanden laat weerklinken.

Het wulpenvrouwtje wordt achterna gezeten door haar echtgenoot - Foto: ©Louis Fraanje

Het wulpenvrouwtje wordt achterna gezeten door haar echtgenoot – Foto: ©Louis Fraanje

Even later biedt hij haar een bloemetje aan, die hij in zijn snavel vastheeft - Foto: ©Louis Fraanje

Even later biedt hij haar een bloemetje aan, die hij in zijn snavel vastheeft – Foto: ©Louis Fraanje

Maar het gaat allemaal niet zo gemakkelijk als hij dacht - Foto: ©Louis Fraanje

Maar het gaat allemaal niet zo gemakkelijk als hij dacht – Foto: ©Louis Fraanje

De wulpen roepen

Als ik de wulpen hoor, dan moet ik direct aan de inmiddels overleden Duitse schrijver Herman Löns denken en zijn schitteren de boek “De wulpen roepen”. Daarin beschrijft hij op onnavolgbare wijze het leven van een wulpen-echtpaar en het wonderlijke geluid van de roepende wulpen als volgt:
“Een gefluit is het, week en afgerond, trillers zijn het, luid en doordringend, jammerend en klagend, het klinkt juichend en jubelend, zwelt aan en sterft weg, is hoog boven in de lucht en klinkt beneden van de aarde, gaat over in weemoedig gejammer en verheft zich weer tot een gillend gejubel”.

Veel geklap met de vleugels over en weer - Foto: ©Louis Fraanje

Veel geklap met de vleugels over en weer – Foto: ©Louis Fraanje

Tjonge... jonge... wat een show - Foto: ©Louis Fraanje

Tjonge… jonge… wat een show – Foto: ©Louis Fraanje

Plotseling is het voorbij en gaan ze er vandoor - Foto: ©Louis Fraanje

Plotseling is het voorbij en gaan ze er vandoor – Foto: ©Louis Fraanje

inde oefening het vrouwtje heeft vandaag beslist dat het hierbij blijft en verder geen gedoe, het zij zo... - Foto: ©Louis Fraanje

inde oefening het vrouwtje heeft vandaag beslist dat het hierbij blijft en verder geen gedoe,… – Foto: ©Louis Fraanje

Rode lijst

De wulp staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Rode Lijsten bevatten soorten die bedreigd worden of kwetsbaar zijn. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status, maar hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Voor deze soorten geldt een hogere prioriteit bij het nemen van actieve beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld door hun leefgebieden te verbeteren.(Bron: Vogelbescherming)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/06/03/uitbundige-balts-van-de-wulpen/