Moeflons het beschermen meer dan waard!

Moeflon is een regelrechte blikvanger op de Veluwe…

Wij zijn en blijven ervan overtuigd, dat deze prachtige wilde schapen zoals de moeflons, de moeite meer dan waard zijn om te behouden voor onze Veluwe.  We vragen ons hardop af, dat het toch niet zo kan zijn, dat dit prachtige dier zomaar ‘vogelvrij’ verklaard wordt en opgevreten door de wolf?
Waarom het ene dier, in een over en over gecultiveerd  en dichtbevolkt land als Nederland, ten volle beschermen en het andere dier ‘onbeschermd’ gewoon ten prooi laten vallen aan de vraatzucht van datzelfde beschermde dier?

Bestaansrecht

De moeflons zijn al zo lang aanwezig op de Veluwe en hebben hun bestaansrecht in de positieve zin al dubbel en dwars bewezen en bovendien zijn het zeer goede grazers die weinig eisen stellen aan hun leefgebied, dus alle reden voor ons om ze te behouden!
Als u dat ook vindt, help dan mee om samen met anderen, zoals Vereniging De Moeflon ons in te zetten voor het behoud van de deze prachtige en nuttige dieren!

Vanachter een boom, oog in oog met een moeflon-ooi en een ram - ©Louis Fraanje

Vanachter een boom, oog in oog met een moeflon-ooi en een ram – Foto: ©Louis Fraanje

Een jonge moeflon in de open heide - Foto: ©Louis Fraanje

Een jonge moeflon in de open heide – Foto: ©Louis Fraanje

Op deze foto is het verschil van ooi en ram heel duidelijk te zien - Foto: ©Louis Fraanje

Op deze foto is het verschil van ooi en ram heel duidelijk te zien – Foto: ©Louis Fraanje

De ram (midden) staat te flemen, met opgetrokken bovenlip kan hij de geur van de ooi beter ruiken – Foto: ©Louis Fraanje

Een zestal jongere moeflonrammen staan bij een ooi te kijken - Foto: ©Louis Fraanje

Een zestal jongere moeflonrammen staan bij een ooi te kijken – Foto: ©Louis Fraanje

Een vijftal moeflonrammen in dezelfde leeftijdsgroep - Foto: ©Louis Fraanje

Een vijftal moeflonrammen in dezelfde leeftijdsgroep – Foto: ©Louis Fraanje

Een schitterende volwassen moeflonram samen met een ooi - Foto: ©Louis Fraanje

Een schitterende volwassen moeflonram samen met een ooi – Foto: ©Louis Fraanje

Behoud de moeflon

Met mijn foto’s en verhalen die ik regelmatig over de moeflon publiceer, wil ik eigenlijk laten zien, dat de moeflon niet alleen een zeer nuttig en prachtig dier is, maar nog veel meer dan dat.
Wat ook zeker niet onbelangrijk is, dat hij absoluut geen gevaar vormt voor zowel de natuur als ook voor de mens, iets wat wij van andere zogenaamde ‘exoten’ niet zouden durven en kunnen beweren.

*******************************************************************************************************************************

Vereniging De Moeflon

Samen met anderen, zoals Vereniging De Moeflon zullen wij ons inspannen voor het lot van de deze prachtige en nuttige dieren.

Door lid te worden van deze vereniging, kunt ook u bijdragen aan de biodiversiteit in Nederland door het handhaven en uitbreiden van de moeflonpopulatie. Een lidmaatschap kost maar € 5,-  per kalenderjaar.

Meer info: Vereniging De Moeflon

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/02/24/moeflons-het-beschermen-meer-dan-waard/