Houtsnip op het ijs

Onverwachtse ontmoeting

Een vluchtige ontmoeting in een witte wereld, dat was het – letterlijk en figuurlijk – in de winter van januari 2012, dus inmiddels alweer zo’n 11 jaar geleden, maar het beeld staat nog glashelder op mijn netvlies.

Wat is er nou mooier, dan zo’n onverwachtse ontmoeting in een witte wereld aan de rand van de Veluwe?

Dat vonden Fransien en ik dan ook, toen wij langs de randen van het Veluwemeer bij Nijkerk aan het zwerven waren en opeens die prachtige houtsnip voorbij kwam vliegen.
Wat een spannend moment en je weet niet hoe snel je de camera moet richten, om deze bijzondere vogel met zijn lange snavel, die al klepperend voorbij vliegt.
Jagers noemen de houtsnip ‘dame met het lange gezicht’ of ‘dame met de fluwelen ogen’ en de watersnip noemen ze hemelgeit.
Ook al is de opname niet helemaal geworden zoals je gewenst had, de ontmoeting is er niet minder ‘gaaf’ om, dat kan ik u wel vertellen!

Wat een spannend moment als deze bijzondere vogel al klepperend voorbij vliegt – Foto: ©Louis Fraanje

Wat een spannend moment als deze bijzondere vogel al klepperend voorbij vliegt – Foto: ©Louis Fraanje

Houtsnip

Plompe, bruine steltloper met lange snavel, korte poten en brede, afgeronde vleugels. Tekening van dorre blaadjes. Brede, opvallende dwarsbanden op kruin. Fijn gebandeerd op onderzijde. Opvallend grote, donkere ogen. Vliegt bij verstoring klepperend op vanaf de bosbodem.

Leefgebied

Houtsnippen broeden in bossen van gewoonlijk tenminste enkele tientallen hectares groot. Ze hebben een voorkeur voor bos met open plekken, een plaatselijk natte bodem en een dikke humuslaag. Zeer droge bossen op arme zandgronden zijn vaak niet of dun bezet, uitgestrekte landgoedbossen zijn dat vaak wel. Buiten de broedtijd ook in kleine bosjes, singels en dichte struwelen (in de duinen bijvoorbeeld). Ook wel in tuinen, vooral bij vorst.

Vogeltrek

In Noord- en Oost-Europa volledig trekvogel. De eigen broedvogels trekken vermoedelijk weg naar de Britse Eilanden of Zuidwest-Europa. Doortrekkers uit een gebied tot ver in Noord-Rusland passeren ons land op weg naar dezelfde gebieden. Doortrek vooral tussen half oktober en eind november. Overwintert ook in ons land. Een vorstinval kan op de Waddeneilanden en langs de Hollands-Zeeuwse kust tot concentraties leiden. Trekt ‘s nachts, soms overdag.(Bron: Vogelbescherming)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2023/01/16/houtsnip-op-het-ijs/