Failliet van bossen wereldwijd lijkt onomkeerbaar ingezet!

De laatste boom...

De laatste boom…

Rampzalige beslissing voor onze bossen

Persbericht, 28 juni 2022 –
EU-ministers Energie stemmen in met méér houtkap voor biomassa. Ook Nederland houdt rug niet recht: failliet van bossen wereldwijd lijkt onomkeerbaar ingezet!

BRUSSEL | De Europese Ministerraad is er niet in geslaagd om biomassaverbranding in de EU-richtlijn hernieuwbare energie (RED) aan te scherpen. Integendeel, het voorstel van de Raad vandaag verzwakt de hervormingen, door de Europese Commissie vorig jaar voorgesteld, nog meer. Deze uitkomst is een overwinning voor Frans Timmermans die altijd heeft gezegd ‘niet zonder biomassa te kunnen om de klimaatdoelen te halen’.

Het bos met alle bomen zijn de longen van onze aarde - Foto: ©Louis Fraanje

Het bos met al haar bomen zijn de longen van onze aarde – Foto: ©Louis Fraanje

Teleurstelling

Voor Comité Schone Lucht die in de afgelopen 4 jaar aanhoudend campagne heeft gevoerd tegen grootschalige houtimport, is dit een grote teleurstelling: ‘hiermee wordt ruim 4 jaar campagne tegen de destructie van bossen, de vervuiling van lucht en hypocrisie in de (internationale) politiek ten aanzien van papieren CO2 reductie ‘bijna’ in een klap van tafel geveegd. Bijna, omdat wetenschap en samenleving inmiddels wel beter zijn geïnformeerd en zich niet meer in de luren laat leggen door economisch opportunisme vanuit industrie en politiek, ongeacht het besluit van de Europese ministers’.
“Wetenschappers en NGO’s vragen zich af waarom de Raad de wetenschap negeert. Het staat buiten kijf dat het verbranden van hout meer CO2 uitstoot dan fossiele brandstoffen en dat deze impact decennia tot eeuwen aanhoudt.

Door de ongelimiteerde bomenkap verdwijnen onze bossen - Foto: ©Leffert Oldenkamp

Door de ongelimiteerde bomenkap verdwijnen onze bossen – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Failliet van onze bossen

Hier in Nederland zien we een exponentiële toename van het gebruik van houtpellets voor zogenaamde hernieuwbare energie. Voor deze pellets worden bossen in de Baltische staten en, onder meer, de VS vernietigd. De Raad maakt geen einde aan de financiële stimulans voor het kappen en verbranden van bossen. Dit betekent het failliet van onze bossen met onomkeerbare gevolgen voor klimaat, natuur en luchtkwaliteit”, aldus Fenna Swart van CSL!

Contact: Comité Schone Lucht, 06-41514330 | https://comiteschonelucht.nl/  

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2022/06/28/failliet-van-bossen-wereldwijd-lijkt-onomkeerbaar-ingezet/