Bosbrandgevaar op de Veluwe – Deel 2

Ton Heekelaar

Ton Heekelaar

Twee grote bosbranden op de Veluwe…

Wij, oudere woudlopers spreken inderdaad over twee grote bosbranden te weten de eerste in 1958 op het Nationale Park Veluwezoom, vanaf een stuk ten westen van de Tunnekesweg tot zelfs een stukje (20 meter) over de Burgemeester Bloemersweg van het Onzalige bos.

Dus een geluk bij een ongeluk dat niet het gehele Onzalige bos is afgebrand. De brand heeft zich beperkt tot het grove-dennen perceel van het Worth Rheder Zand. Dus grofweg vanaf 100 meter ten Westen van de Tunnekesweg tot De IJzerbaan. De grote zwarte rookwolken waren vanaf mijn ouderlijk huis te Velp beangstigend en staan als jongen op mijn netvlies gegrift.

Saillant detail

Na de brand diende de vader van Ben Teunissen(Teunissen (Sr) zorg te dragen voor de nieuwe bosaanplant. Gevolg, veel konijnenvraat aan het jonge grove-dennen en lariks plantsoen. Dus diende de bosbaas niet allen met het geweer, maar ook met konijnenklemmen die vraatzucht in te perken. Dat hierbij ook soms de konijnenpootjes het moesten ontgelden vond de bosbaas zielig. Derhalve omwikkelde hij het klemgedeelte met fiets-buitenband ter voorkoming nog meer dierenleed.

De enorme bosbrand in 1976 - Screenshot uit de film

De enorme bosbrand in 1976 – Screenshot uit de film

De grote brand van 1976

Deze brand ontstond op het heitje van Staastsbosbeheer gelegen tussen het bosvak De Koolhof van Natuurmonumenten en particulier landgoed Rosendael van de erven van Pallandt.
Samen met mijn zwager, die toevallig bij mij in de Imbosch op bezoek was, waren wij als één van de eersten getuige en ongeveer gelijktijdig met een brandweerauto, ter plaatse.
Het begin van de brand op het vlakke heideperceel stelde niet veel voor en had in principe door de aanwezige brandweer – met de watervoorraad in de brandweerauto – als een fluitje van een cent kunnen worden geblust!

Een trist resultaat van de enorme bosbrand in 1976 - Screenshot uit de film

Een trist resultaat van de enorme bosbrand in 1976 – Screenshot uit de film

Maar… ware het niet, dat het VW-aggregaat voor de waterdruk van de brandweerauto niet wilde starten, gevolg hiervan was, dat door de veelvuldige startpogingen, de accu hiervan was leeggeraakt.

Hulpeloos

Daar stond men dan hulpeloos te kijken naar een piesboogje water uit de brandspuit. En dat, terwijl de noordoostenwind het vuur over de heide blies en zich via het wildweitje van jachthouder Tieleman naar het aangrenzende grove-dennenbosje verplaatste.

.

Ja… toen was de brand uiteraard niet meer te houden. De vuurhaard sloeg moeiteloos door het oude beuken bladerendek over de oude Apeldoornseweg naar de dennenzee van Koningsheide in de richting van de Militaire Oranje kazerne te Schaarsbergen.
Om de enorme brand tot staan te brengen, heeft men dankbaar gebruik gemaakt van de Schaarsbergse boeren, die met hun grote giertanks(lees watertanks) volop meehielpen!

Tot slot

Het is dat ik mijn zwager als getuige kan oproepen van het ondeugdelijk brandweermateriaal, doch heb nooit en te nimmer in de media,  hiervan iets in de geest van excuses teruggelezen!

******************************************************************************************************************************

Bekijk hieronder de korte filmreportage over de grote Veluwe Bosbrand van 1976 die op een gegeven moment angstig dicht bij Arnhem kwam:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/10/08/bosbrandgevaar-op-de-veluwe-deel-2/