Avontuur in de schuiltent

Ton Heekelaar Foto: Louis Fraanje

Ton Heekelaar met camera

Inleiding:

Wanneer het een bepaalde periode lang droog en warm weer is geweest, krijg ik kriebels in de buik om te gaan “vogelen”. Uit ervaring weet ik dat het dan het beste moment is om vanuit de schuiltent mooie vogels te platen bij één of andere drink/zoelplaats in een natuurgebied. Dit gerelateerd het feit dat de overige waterplasjes (lees: drinkplaatsen) op de bospaden volledig zijn opgedroogd.

Alvorens van start te gaan, eerst in overleg met de landgoedeigenaar om mijn voornemens kenbaar te maken. “Akkoord”, en op woensdagavond d.d. 16-juni-2021 bij snikheet weer de schuiltent -voor gewenning nabij een drinkpoel in het bosgebied op de Zuid-Veluwe geplaatst. Volledigheidshalve het geheel gecamoufleerd met een paar (incourante) beuken blader takjes. Voor de lange aanzit van de volgende dag ook alvast een riante zitstoel in de schuiltent geplaatst. Ondanks die eenvoudige karweitjes gutste het zweet van mijn voorhoofd alsof ik zojuist de marathon had voltooid. Desondanks keerde ik aan het eind van de avond voldaan huiswaarts.

Dorstige Jonge reebok op twee meter voor de schuiltent - Foto:©Ton Heekelaar

Dorstige Jonge reebok op twee meter voor de schuiltent – Foto:©Ton Heekelaar

Start van het avontuur

De volgende morgen omstreeks (ca. 06.00uur) zat ik mijn hele fotohandel in mijn schuilhut op post in afwachting op de dingen die gaan komen……Het eerste uur vlogen de vogels -bij wijze van spreken- mij de pet niet van de kop. Integendeel, slechts een enkele kuifmees verscheen ten tonele. Desondanks als voormalige beroepswoudloper had ik nog steeds goede verwachtingen. Dat bleek toen na ongeveer een uurtje, omstreeks 07.00uur, niet één of andere vogel voor mijn lens verscheen, maar…….. een relatief jonge reebok! Het dier was schuin van achteren komen aan wandelen en stond -plotseling- zonder verwaaiing op ongeveer twee meter voor mijn 500mm telelens om water te drinken. Dus voor mooi veel te dichtbij!

Brutaal

Maar ja dit zijn de verrassingen van buiten fotografie. Bij iedere klik van de camera keek de bok in het rond alsof deze het toch niet geheel vertrouwde.

In de overtreffende trap liep de jonge reebok na kennelijk voldoende te hebben gedronken, zelfs brutaal voor mijn schuiltent en rand van de drinkpoel langs. Wanneer ik mijn hand door het voorluik van de schuiltent had gestoken had ik de bok kunnen aaien……..

<<   Close up van de reebok – Foto: ©Ton Heekelaar

Fiepje

Vervolgens liep het dier het aangrenzende wandelpad op welke voor het publiek is opengesteld. Op een kunstmatig geproduceerd fiepje mijnerzijds bleef het dier staan kijken waarop ik gelijktijdig een paar plaatjes heb geschoten. Vervolgens verdween het ree in de hoge blauwe bosbessenstruiken.

Op het wandelpad reageerde de relatief jonge reebok op mijn kunst-fiep en bleef als een paal staan kijken. Daar maakte ik gebruik van om een paar strakke platen te schieten. Foto: ©Ton Heekelaar

Op het wandelpad reageerde de relatief jonge reebok op mijn kunst-fiep en bleef als een paal staan kijken. Daar maakte ik gebruik van om een paar strakke platen te schieten. Foto: ©Ton Heekelaar

Het moment suprême

Nadat de kruitdampen met de reebok enigszins waren opgetrokken kreeg ik aanblik waarvoor ik feitelijk de hele fotojacht had opgetuigd……….. Tussen 07.00uur en 10.00uur werd de drinkpoel bezocht door een aantal vrij algemene vogelsoorten zoals: koolmees, pimpelmees, roodborst, vink, grote bonte specht en…. boomkruiper. Feitelijk is de boom-kruiper met zijn extreem lange snavel en tong toch niet zo algemeen.

(Foto rechts) Boomkruiper – Foto: ©Ton Heekelaar  > >

Plotseling, als je hoopt dat het gebeurt, strijkt omstreeks 10.10 uur een adulte havik (man) neer aan de rand van de drinkpoel. Precies op dezelfde plaats waar drie uur voordien de reebok stond te drinken. Dus voor mooi veel te dichtbij voor de telelens!

Improviseren

Drie jaar geleden had ik ook al eens op dezelfde stek gezeten en toen streek een havik aan de kop van de drinkpoel neer…… Afstand en compositie toen helemaal oké. Wat moet ik nu met de huidige situatie? Dan is het louter en uitsluitend een kwestie van improviseren opdat daarvoor geen standaard concept is! Het is al een hele tour om de havik op de plaats te houden zonder argwaan fotograaf etc…… Door de zoeker van de camera zag ik het fantastisch mooie knalgele oog van de roofvogel. Ondanks een half beeld besloot ik de ontspanknop van mijn camera in te drukken……

Door het donkere beuken-bladerdek en overdadige felle zonlicht is er ondanks de donkere compositie toch een heel bijzondere plaat tevoorschijn gekomen - Foto: ©Ton Heekelaar

Door het donkere beuken-bladerdek en overdadige felle zonlicht is er ondanks de donkere compositie toch een heel bijzondere plaat tevoorschijn gekomen – Foto: ©Ton Heekelaar

Havik in de starthouding, klaar voor vertrek - Foto: ©Ton Heekelaar

Havik in de starthouding, klaar voor vertrek – Foto: ©Ton Heekelaar

Tot slot

Hierbij wil ik gaarne deze story met de trouwe lezers van de  Veluwenaar delen. Oordeel U zelf maar….

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/06/28/avontuur-in-de-schuiltent/