Naar buiten in het Binnenveld – Deel 1

Grutto en kievit in het vizier…

Zwervend onder de open hemel door het Binnenveld, gewapend met onze camera en met kievit en grutto in het vizier, die bijna constant hun eigen naam roepen, is dat een waar genoegen, Wat kun je daar als natuurmens intens van genieten, een heerlijk voorjaarszonnetje maakte alles nog mooier. Totdat tegen de klok van twaalven de regenbuien losbarsten, toen was het einde oefening, helaas.

Maar… wandel gerust even – in woord en beeld – met mij mee en geniet ervan, zolang het nog mogelijk is, want door allerlei oorzaken worden onze weidevogels bedreigd…

Bij een plas in het veld buitelden de kieviten over elkaar heen. Helemaal rechts staat een grutto te slapen - Foto: ©Louis Fraanje

Bij een plas in het veld buitelden de kieviten over elkaar heen. Helemaal rechts staat een grutto te slapen – Foto: ©Louis Fraanje

Kieviten zijn de toppers onder de weidevogels - Foto: ©Louis Fraanje

Kieviten zijn de toppers onder de weidevogels – Foto: ©Louis Fraanje

En even later kwamen ze in een prachtige formatie over ons heen vliegen - Foto: ©Louis Fraanje

En even later kwamen ze in een prachtige formatie over ons heen vliegen – Foto: ©Louis Fraanje

Van kievit naar de grutto… 

De grutto is een wat kleurrijker weidevogel dan de kievit - Foto: ©Louis Fraanje

De grutto is een wat kleurrijker weidevogel dan de kievit – Foto: ©Louis Fraanje

Een heerlijk gezicht om deze kleurrijker weidevogel tegen de loodgrijze hemel te zien zweven - Foto: ©Louis Fraanje

Een heerlijk gezicht om deze kleurrijker weidevogel tegen de loodgrijze hemel te zien zweven – Foto: ©Louis Fraanje

Tussen al dat groen en geel is de grutto in zijn element - Foto: ©Louis Fraanje

Tussen al dat groen en geel is de grutto in zijn element – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte

In de afgelopen jaren zijn door ook door het verlies van hun leefgebieden, de meeste weidevogelsoorten in aantal achteruitgegaan en is ongeveer de helft op de rode lijst terechtgekomen. De trend van de laatste 10 jaar toont dat er nog steeds een afname is van de Kievit, Scholekster, Zomertaling, Slobeend, Kemphaan, Watersnip, Grutto, Veldleeuwerik en Graspieper. Er is een toename van de Tureluur, Wilde Eend, Kuifeend, Gele Kwikstaart en Wulp. Een groot deel van de wereldwijde populatie broedt in Nederland, dus zijn we verantwoordelijk voor het behoud van de hele soort.

Bedreiging en  balans

Daarnaast heeft de intensivering van de landbouw er natuurlijk ook allemaal geen goed aan gedaan en vormt een bedreiging voor de weidevogels., maar… om constant de boeren de schuld te blijven geven, kom je ook geen stap verder.

Kijk ook eens naar de predatie door onder andere ooievaars, reigers en verschillende soorten roofvogels. Daar komt nog bij, dat veel nesten van weidevogels leeggegeten worden door vossen en steenmarters, maar ook door kleine marters. Opvallend is het aantal kleine marterachtigen, zoals hermelijnen, bunzingen en wezels, ook loslopende katten richten veel schade aan.

Mijn conclusie: “De balans in de natuur is weg, iedereen wil van alles, maar… je bent aan handen en voeten gebonden!”

Lees ook: Naar buiten in het Binnenveld – Deel 2

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/06/02/kijken-naar-de-weidevogels/