Moeflon, mooiste zoogdier van de Veluwe!

Moeflon in de kijker tijdens 30 jarig jubileum Jac. Gazenbeekstichting…

Aandacht voor de moeflon in 2021, mede omdat wij dit jaar ons 30 jarig bestaan vieren, en dit prachtige en zeker ook nuttige zoogdier dreigt te verdwijnen van onze Veluwe, leek het ons goed om in dit jubileumjaar extra aandacht te besteden aan de moeflon.

Eigenlijk willen we als stichting nog een stapje verder gaan en de moeflon uitroepen tot “Mooiste zoogdier van de Veluwe”.

Een schitterende moeflonram op de Veluwe - Foto: ©Louis Fraanje

Een schitterende moeflonram op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Erkenning

Het initiatief van de Jac. Gazenbeekstichting, om de moeflon uit te roepen tot het mooiste zoogdier van de Veluwe, is niet zomaar genomen. Wij proberen hiermee ook de moeflon te redden van de ondergang.
Eerst was het destijds Staatssecretaris Gabor, die het damhert en de moeflon wilde verbieden omdat het een “exoot was”, toen de PVV in Gelderland en nu ook de Zoogdierenvereniging.

Maar wat ons betreft is de maat vol. Het dier geeft geen overlast en is nuttig. Bovendien, het zal toch een keer tijd worden dat de bewoners op de Veluwe zelf bepalen, wat ze daar wel en niet kunnen hebben? Niet de ambtenaren in Den Haag of zogenaamde zelfbenoemde “deskundigen” die roepen “de wolf erin en de moeflon eruit”. Dat toevallig een wolf langs komt, is geen reden om het oerschaap de moeflon te verbieden!

Stoeiende moeflonlammetjes onder het toeziend oog van een ooi - Foto: ©Louis Fraanje

Stoeiende moeflonlammetjes onder het toeziend oog van een ooi – Foto: ©Louis Fraanje

Wie volgt…

Onze stichting is geen actieclub, wij doen alles via de “Koninklijke weg” en op een nette manier, maar we willen wel; een statement maken, zodat iedereen op de Veluwe snapt dat derden bezig zijn hun leefomgeving te bepalen, terwijl ze er niet eens wonen.
Stel dat men zijn zin krijgt en het oerschaap de moeflon verdwijnt in Nederland? Wat of wie volgt?

Dit prachtige en zeker ook nuttige zoogdier dreigt te verdwijnen van onze Veluwe - Foto: ©Louis Fraanje

Dit prachtige en zeker ook nuttige zoogdier dreigt te verdwijnen van onze Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Behoud de moeflon

Deze prachtige en vooral ook ‘nuttige’ dieren, lopen hier al zo’n honderd jaar, daarom heeft dit ook totaal niets met het tegenwoordig zo vaak gebruikte modewoord ‘rewilding’ te maken, dit dier is helemaal ingeburgerd op onze Veluwe. En… heeft zijn verblijfsvergunning – op velerlei fronten – al dubbel en dwars verdiend, dus alleen al daarom moet hij blijven. Wij als stichting vinden dan ook, dat alles in het werk gesteld moet worden, om deze prachtige dieren te behouden en in het bijzonder op de Veluwe.

Moeflon moet blijven!

******************************************************************************************************************************

1991 – Jac. Gazenbeekstichting – 2021

Groot en klein

Jac. Gazenbeek (1894-1975)

Jac. Gazenbeek (1894-1975)

Op 17 mei 1991 werd in Lunteren de Jac. Gazenbeek-stichting opgericht met als doel: enerzijds het uitdragen van het gedachtegoed van de Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek (1894-1975) en anderzijds zich inzetten voor het behoud van het streekeigene van de Veluwe.

Na de verhuizing van onze expositie in 2014 van het Gazenbeek Centrum naar Museum Lunteren en het onderbrengen van het archief, bij de Gemeente Ede, heeft de Jac. Gazenbeekstichting zich volledig op haar weblog De Veluwenaar gericht. Alhoewel dit allemaal best wat voeten in de aarde heeft gehad, blijven we – bij gezondheid – gewoon doorgaan.

We zijn tenslotte groot geworden, door klein te blijven, een soort ‘Gideons bende’ of zoals in het verleden iemand het mooi formuleerde, de ‘luis’ in de pels van de grote organisaties, die soms dwars tegen de stroom in, haar doel probeert te bereiken!

De weblog 

Op dit moment publiceren wij wekelijks – maandag t/m zaterdag – elke dag een artikel op “De Veluwenaar” en dat wordt door de bezoekers ook zeer gewaardeerd. Dat werkschema proberen we ook zoveel mogelijk aan te houden en dat is een loffelijk streven van de redactie natuurlijk, maar het kan in de toekomst best weleens gebeuren dat er soms een dag overgeslagen wordt.

U moet niet vergeten, dat dit alles door een relatief kleine groep vrijwilligers gerund wordt en dat zij zich belangeloos inzetten voor de Jac. Gazenbeekstichting en in het bijzonder voor de Veluwe!

Om de continuïteit van dit weblog voor de toekomst te waarborgen, leggen wij de ‘lat’ wat minder hoog! De Jac. Gazenbeekstichting heeft door de coronacrisis, de afgelopen maanden geen lezingen ed. kunnen doen(direct gevolg hiervan, geen inkomsten) en of deze activiteiten in de nabije toekomst nog weer mogelijk zullen zijn, is uiterst onzeker!

*******************************************************************************************************************************

Daarom:  Steun de Jac. Gazenbeekstichting!

Wilt u ons werk financieel steunen met een éénmalige bijdrage, dan kunt u een bedrag overmaken op:

IBAN:NL54 INGB 0006 2612 71 – BIC:INGBNL2A t.n.v. Jac.Gazenbeekstichting te Ede

Onder vermelding:  Eénmalige bijdrage 30 jarig jubileum!

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

______________________________________________________________________________________________________________________________

Ook in de Barneveldse Krant!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2021/05/17/moeflon-mooiste-dier-van-de-veluwe/