1946 – Cornelis Adrianus (Kees) van der Wal – 2020

Natuurmens Kees van der Wal - Foto: ©VVV Schiermonnikoog

Natuurmens Kees van der Wal – Foto: ©VVV Schiermonnikoog

De natuur heeft me alles gegeven en nu teruggenomen

Schiermonnikoog – Op vrijdag 11 december 2020 overleed buitenman en natuurvriend Kees van der Wal(74), de begrafenis heeft, helaas in besloten kring, op woensdag 16 december te Schiermonnikoog  plaatsgevonden.

Met veel genoegen denk ik terug aan die keer dat ik samen met mijn vrouw Fransien bij Kees voor de deur op ‘Schier’ stond en het naamplaatje met daarop “Kees van der Wal – Koddebeier” onder ogen kregen. Die paar woorden zeggen, denk ik alles over hem, en… ze spreken boekdelen, zonder dat de pen er aan te pas hoeft te komen. Vertrouwd met de natuur in al haar facetten, dat was Kees van der Wal.

Ook het aantal keren dat we elkaar ontmoet hebben op de Veluwe tijdens de jacht, waarbij de hut van oom Arnold van der Wal de hoofdrol vervulde, zijn mooie herinneringen om te bewaren.  En daarbij opgeteld die keer op het eiland Schiermonnikoog, zijn allen met met een gouden rand in ons natuurdagboek bijgeschreven.

Buitenman Kees van der Wal

“Als jonge jongen werd mijn gevoel voor de natuur al ontwikkeld door mijn oom ‘Cartouche’.  De passie en liefde straalde van hem af, heel regelmatig trokken we er samen op uit om de natuur te beleven en te ontdekken. Ook de jacht maakte daar onderdeel van uit. Altijd met de intentie om de dieren die ons omringen te laten voortbestaan.

Als mens kunnen we niet leven zonder de waardevolle elementen in de natuur. De boodschap is dan ook dat wij heel zorgvuldig met deze kwetsbare gebieden moeten omgaan om ze te kunnen laten voortbestaan en dat eist een goed en verantwoord rentmeesterschap. Het natuurgebeuren is zeer complex en divers .
Mijn liefde en gevoel voor de natuur wil ik graag overdragen en laten zien hoe volmaakt alles is in vorm , kleur en samenhang.”

Een aantal maanden voor zijn dood,  belde Kees mij persoonlijk op, om te vertellen dat hij ongeneeslijk ziek was en niet lang meer had te leven. Waarop ik hem antwoorde:

Waarde vriend,

Ik wilde je bedanken voor je eerlijke en spontane en ook erg ’emotionele’ mededeling over je aanstaande dood. Vooral als iemand zoals jij die de levende natuur met de paplepel kreeg ingegoten, nog eens extra benadrukt door je oom Arnold van der Wal, die velen met mij inspireerde, met zijn vooral ook nuchtere kijk op natuurbescherming.

Het heeft mij persoonlijk ‘geraakt’ en vooral ook omdat ‘de natuur je altijd alles heeft gegeven en je nu terugneemt’. De grote Schepper beslist daarover en alleen Hij weet hoe het verder gaat met jou.
Ook ik loop dagelijks door de natuur en zie daarin Zijn werk, alhoewel het soms onbegrijpelijk lijkt en dat veel mensen zo tegennatuurlijk bezig kunnen zijn. Toch blijft een afscheid van deze aarde altijd moeilijk en zeker ook voor diegenen die je lief en dierbaar zijn, dat is een duidelijk gegeven.

 Avondstemming op de Veluwe - Foto: Louis Fraanje

Avondstemming op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

De andere kant

Een bevriende dominee zei eens tegen mij, nadat ik een prachtige en kleurrijke foto van een avondhemel gefotografeerde had: ” Wat een schitterende plaat, prachtig om te zien, hoe mooi zou het dan aan de andere kant in de hemel wel niet zijn? (Zie foto hierboven).

Hierna hadden we nog een enkele keer contact, totdat het onverbiddelijke einde kwam en Kees van ons is heengegaan. maar de herinnering aan deze buitenman zal ik in mijn hart bewaren.

Je natuurvriend Louis Fraanje

*********************************************************************************************************************

Wij wensen zijn vrouw Christa, zoon Arnold en kinderen, broers, zus, schoonzussen, neven en nichten en iedereen die hem lief en dierbaar waren, heel veel sterkte toe!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/12/19/1946-cornelis-adrianus-kees-van-der-wal-2020/