Grootschalige bomenkap in het Leuvenumse Bos

Natuurmonumenten zaagt honderden bomen om in Leuvenumse Bos bij Ermelo

‘Opeens zie je een slagveld voor je’. Dat kopte de Stentor kortgeleden in een artikel over het rigoureuze kappen van de bomen.

Natuurmonumenten is bezig met grootschalige bomenkap in het Leuvenumse Bos in Ermelo. Er gaat 8,5 hectare bos tegen de vlakte. Natuurliefhebbers treuren, maar de rigoureuze ingreep is nodig, zegt de boseigenaar, omdat anders uitheemse boomsoorten de macht overnemen.

Opeens zie je een slagveld voor je in het Leuvenumse Bos - Foto: ©Bert de Haas

Opeens zie je een slagveld voor je in het Leuvenumse Bos – Foto: ©Bert de Haas

Bosonvriendelijke houding

De argumenten van Natuurmonumenten, waarmee ook elders in Nederland bossen worden opgeruimd, komen vanuit een extreem bosonvriendelijke houding.

Voor natuurliefhebber Bert de Haas uit Elspeet is het Leuvenumse Bos een plek waar hij graag en vaak wandelt. Sinds kort ergert hij zich aan het geluid van de motorzagen en vooral aan het feit dat er vijf flinke percelen bomen worden omgezaagd. ,,Het lijkt hier wel een soort kerkhovenroute, opeens zie je weer een slagveld voor je.’’  (Bron: Stentor 13 november 2020)

*********************************************************************************************************************

Open brief aan bosbeheerder Wijnand Francke van Natuurmonumenten

De grootschalige bomenkap - Foto: ©Bert de Haas

De grootschalige bomenkap – Foto: ©Bert de Haas

Geachte heer Francke,

Op 13 november jl. las ik in de Stentor uw argumenten om de ‘indringers’ uit uw bosbeheersgebied te verdrijven en het werd me koud om het hart.

Heel even hoopte ik nog dat de journalist u niet helemaal goed had begrepen en dat u de woestelingen op crossmotoren of ATB-fietsen bedoelde die uw bospaden onveilig maken, maar nee: het ging over bomen en het stond er echt, ook als quote, dus ga ik er van uit  dat dit letterlijk uw tekst is:

“Wat we doen is het verwijderen van exotische bomen zoals Japanse lariks, Noord-Amerikaanse Douglas en Amerikaanse eik. Indringers zijn het. Deze invasieve exoten verdringen de inheemse soorten, als we niks doen blijven alleen de exoten over.’’

Ga uw mond spoelen!

Hoe haalt u het in uw hoofd! Douglas, lariks en Amerikaanse eik zijn geen indringers, maar boomsoorten die in de eerste helft van de vorige eeuw door echte bosbouwers in onze bossen zijn geplant om het bos te verrijken met buitengewoon fraaie bomen die, naarmate ze ouder worden een ware vreugde voor de bosliefhebber zijn. Die liefhebbers zijn beschaafde mensen, zoals meneer De Haas die in het artikel aan het woord komt en ze uiten hun protest tegen uw sloopplannen op een nette manier, terwijl u de ergste zonde begaat voor een bosbeheerder, namelijk welbewuste vernietiging van het aan uw zorgen toevertrouwde bos: een daad die u in een serieus bosland op ontslag was komen te staan.

Het omgezaagde hout ligt klaar voor transport - Foto: ©Bert de Haas

Het omgezaagde hout ligt klaar voor transport – Foto: ©Bert de Haas

Milieu-misdaad

In de Groene Amsterdammer stond vorige week een vlammend stuk over de vernietiging van het Amazonewoud, waar president Jair Bolsonaro inmiddels 40% van het oerbos heeft laten vernielen. De gevolgen voor de wereld zijn desastreus, maar daar heeft Bolsonaro geen boodschap aan.

In Brazilië is het doel op de vrijgekomen bosgrond biefstukken te fokken en veevoer te telen voor het vleesetende – dus grootste – deel van de mensheid. Dat verschaft hem in zijn ogen legitimiteit voor deze milieu-misdaad.

Maar in uw bos is geen sprake van een ‘nuttig’ doel om bomen te slopen. Bij u gaat het om pure vreemdelingenhaat, gelardeerd met het argument dat ‘er na vijf tot zes jaar weer nieuw bos staat.’

Hebt u wel eens zo’n jonge natuurlijke bezaaiing van grove den of berk van dichtbij bekeken? En hebt u wel eens gezien wat daar 20 tot 30 jaar later van terecht komt?

Neemt u van mij aan, heer Francke, dat het Nederlandse bos zonder uw indringers oneindig veel minder lieflijk en rustgevend zou zijn. Als we het moesten hebben van inheemse boomsoorten dan was uw Leuvenumse Bos een armoedig zootje bomen, waar vermoedelijk niemand zich druk om zou maken als het zou verdwijnen.

Op de achtergrond staat grove den, die nodig gedund had moeten worden, op de voorgrond het verdwenen bos, dat na een dunning nog lang voor afwisseling had kunnen zorgen. Volkomen verkeerde beheermaatregel uitgevoerd dus - Foto: ©JGS/Veluwenaar

Op de achtergrond staat grove den, die nodig gedund had moeten worden, op de voorgrond het verdwenen bos, dat na een dunning nog lang voor afwisseling had kunnen zorgen. Ons inziens dus een volkomen verkeerde beheermaatregel uitgevoerd – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Laat het bos met rust

En als u toch met alle geweld uw niet-inheemse bomen wilt slopen kom dan niet met de smoes dat het gaat om ‘natuurbelangen’ maar kom er net als Bolsonaro rond voor uit dat het gaat om het gewin. Douglas en lariks brengen geld op. Het zijn gewilde boomsoorten in de rondhouthandel en dus loont het om ze te slopen. Maar een beheerder met hart voor zijn bos zet alles op alles om ze te behouden. Zonder exoten is de belevingswaarde van uw bos nihil. Luister eens naar uw bosbezoekers.

Jacob Vis (schrijver te Kampen)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/12/01/grootschalige-bomenkap-in-het-leuvenumse-bos/