Noordwaarts naar Texel – Deel 69

Kleurrijke bloemen langs het zwerfpad

Zo zwerven Fransien en ik samen wat af, al wandelend of fietsend in de vrije natuur en over het platteland.

Ook nu wij onze vakantie op Texel weer achter de rug hebben, kijken we – zoals gewoonlijk –  weer terug op onze zwerftochten in de eerste week van juni over het prachtige Waddeneiland.

Het was toch allemaal heel erg spannend, of we wel of niet konden gaan,  vooral natuurlijk met het hele corona-gebeuren, overal in de wereld en met name ook in ons eigen land. Daarom waren we des te gelukkiger dat we toch nog eind mei en begin juni een huisje op Texel konden boeken voor een week. Heerlijk samen zwerven door bos,  duin en het boerenland, of lekker langs het strand van het ons zo geliefde eiland Texel.

Een mooie buffer voor insecten en vogels van diverse pluimage - Foto: ©Fransien Fraanje

Een mooie buffer voor insecten en vogels van diverse pluimage – Foto: ©Fransien Fraanje

Buffer

Wat ons opviel, dat er op Texel overal tussen en langs de akkers en weilanden zoveel wilde bloemen stonden.  Tijdens zo’n zwerftocht ontdekte ik een kleurrijke strook wilde bloemen tussen een houtwal en maisakker. Allerlei soorten door elkaar, met helblauwe korenbloemen, geel/witte margrieten en vuurrode klaprozen. Een mooie buffer voor insecten en vogels van diverse pluimage.

Vlammend rode Klaprozen langs het zwerfpad - Foto: © Fransien Fraanje

Vlammend rode Klaprozen  in de berm langs de weg op Texel – Foto: © Fransien Fraanje

Blauwe Korenbloemen zijn ook hele herkenbare boerenbloemen - Foto: ©Louis Fraanje

Blauwe Korenbloemen zijn ook hele herkenbare boerenbloemen – Foto: ©Louis Fraanje

Winst en verlies

Een lust voor het oog natuurlijk al die mooie kleuren en steeds vaker worden bloemen ingezaaid om bijen, vlinders en andere insecten van voedsel te voorzien. Bermen, dijken, akkerranden, zelfs natuurgebieden worden ‘opgevrolijkt’ met allerlei bloemmengsels; goed voor de insecten. Maar… er is ook een andere kant die wij graag willen belichten, namelijk dat inzaaien echter kan bijdragen aan verlies van inheemse wilde planten en bijbehorende insecten. Daarom is het belangrijk om vooraf goed te kijken naar streekeigen planten en het beheer daarop aan te passen. Meer info: Inzaaien bloemen 

Een kleurrijke akkerrand is een lust voor het oog - Foto: ©Louis Fraanje

Een kleurrijke akkerrand is een lust voor het oog – Foto: ©Louis Fraanje

Fransien zit in de berm van de Watermolenweg tussen de wilde bloemen - Foto: ©Louis Fraanje

Fransien zit in de berm van de Watermolenweg tussen de wilde bloemen – Foto: ©Louis Fraanje

Een kleurrijke berm bij een schapenboet in de omgeving van Den Hoorn - Foto: ©Louis Fraanje

Een kleurrijke berm bij een kippenboet aan de Watermolenweg in de omgeving van Den Hoorn – Foto: ©Louis Fraanje

Tenslotte

Dus nogmaals, al die prachtige en kleurrijken bloemen en hoe goed bedoeld ook, de winst voor insecten zit echt meer in aanpassing van het beheer, dan in het inzaaien.  Daarom is het raadzaam om, voordat wordt overgegaan tot inzaaien, eerst goed te kijken welke wilde planten er in hun omgeving staan en deze soorten meer ruimte te geven door goed ecologisch beheer. Dat is niet alleen goed voor wilde plantensoorten, maar ook voor bijen, vlinders en alle andere insecten die afhankelijk zijn van onze inheemse wilde flora.

We hopen u in de inmiddels bekende serie “Noordwaarts naar Texel” de komende tijd – in een aantal afleveringen – verslag te doen van onze avontuurlijke zwerftochten over het eiland Texel en de mooie ontmoetingen met vogels van velerlei pluimage.

Lees ook: Noordwaarts naar Texel – Deel 70

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2020/06/17/kleurrijke-bloemen-langs-het-zwerfpad/