De moeflon moet blijven!

Moeflon - Foto: ©Louis Fraanje

Moeflon – Foto: ©Louis Fraanje

De moeflon heeft bewezen een positieve bijdrage te leveren aan het beheer…

Recent is de ‘ Vereniging de Moeflon opgericht. Deze vereniging zet zich in om de moeflon als inheemse diersoort te classificeren. Door erkenning van de waarde van de moeflon in het Nederlands landschap streeft de vereniging naar het behouden en uitbreiden van de populaties waar dat kan en zinvol is.

De Vereniging werkt samen met alle partijen die hieraan een bijdrage willen leveren.

Een aantal moeflonrammen op de Noord Veluwe - Foto: ©Louis Fraanje

Een aantal moeflonrammen op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

100 jaar in Nederland

De moeflon is de enige vertegenwoordiger van de wilde schapensoorten in Nederland. Het schaap kwam oorspronkelijk niet voor ins ons land en is dus geen inheemse diersoort en wordt om die reden gekwalificeerd als exoot. In 1909 werd op Het Loo bij Apeldoorn de moeflon geïntroduceerd en in 1921 op de Hoge Veluwe met een uit Luxemburg geïmporteerd roedel. Dankzij het grote aanpassingsvermogen van deze wilde schapen werd dat een succes. Deze soort komt van nature voort op Corsica en Sardinië. De moeflon is nu honderd jaar aanwezig in Nederland.

Oog in oog met een moeflonram(links) en rechts achter staat een moeflonooi - Foto: ©Louis Fraanje

Oog in oog met een moeflonram(links) en rechts achter staat een moeflonooi – Foto: ©Louis Fraanje

Verspreiding in Nederland

Tot voor kort kwam de moeflon ook voor op de Noord-Veluwe in de buurt van Vierhouten. Er liep een kudde van circa 50 stuks. Sinds een jaar is hier geen enkele moeflon meer  waargenomen. Aangenomen wordt dat de komst van de wolf daarvan de oorzaak is.
Momenteel vindt u op de Veluwe moeflons op het Wekeromse Zand, het Landgoed Hoog Deelen en het Nationale Park de Hoge Veluwe. Ook zijn er moeflons te vinden in Limburg (natuurgebied De Maashorst) en in de Achterhoek.

In Noord-Duitsland is de moeflon inmiddels verdwenen als gevolg van de komst van de wolf. Op Corsica en Sardinië zijn overigens beschermingsprogramma’s van kracht omdat de moeflon daar een bedreigde diersoort is.

Moeflonooi met twee lammetjes in het voorjaar op de Veluwe - Foto: ©Louis Fraanje

Moeflonooi met twee lammetjes in het voorjaar op de Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Status als exoot

De moeflon heeft bewezen een positieve bijdrage te leveren aan het beheer van heide en het openhouden van stuifzanden. Moeflons houden van open vlaktes. Naast grassen, twijgen, knoppen en jonge bladeren, eten zij de grove den en dat voorkomt dat heide en stuifzanden dichtgroeien. Naast deze positieve bijdrage aan de biodiversiteit is er voor een kudde moeflon geen schaapsherder nodig, geen onderdak en het dier hoeft niet geschoren te worden. Het is om die reden een natuurlijke manier van begrazing.

Moeflonlammetjes staan ons nieuwsgierig aan te kijken - Foto: ©Louis Fraanje

Moeflonlammetjes staan ons nieuwsgierig aan te kijken – Foto: ©Louis Fraanje

Toegevoegde waarde

De kwalificatie als exoot zorgt formeel ervoor dat de moeflon gedoogd wordt onder bepaalde  omstandigheden. De mening bij natuurwetenschappers inzake de indeling als exoot is de laatste jaren gekanteld. Gezien het grote aantal exoten in Nederland wordt er heden ten dage onderscheid gemaakt tussen zogenaamde invasieve exoten en exoten die een toegevoegde waarde hebben aan het ecosysteem c.q. de biodiversiteit. De moeflon behoort tot de laatste, het biedt zeker een toegevoegde waarde en brengt geen schade toe.

Lees meer: Zonder hulp redt de moeflon het niet…

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2019/10/16/de-moeflon-moet-blijven/