Het wel & wee op de Zuid-Veluwe – Deel 1

Zweten en radeloosheid in de schuiltent…

Inleiding: Vanwege het langdurige extreem warme lenteweer eind mei jl. was water in diverse Veluwse natuurgebieden schaars geworden. In sommige drink/zoel plaatsen voor het grofwild was gelukkig ook voor de vogels nog een slok water te vinden. Voor vogels is water niet alleen van levensbelang om te drinken, doch ook bijna een dagelijkse prioriteit om zich te kunnen wassen, ook wel lekker badderen genoemd. Hierbij doen onze gevederde vrienden pogingen om bloedluizen, vlooien en huidschilvers uit hun verenpak te verwijderen. Voor de volledigheid behoort -zo nu en dan- daar ook een zandbadje bij.

Toevallige observatie

Op zaterdag 26 mei 2018 zagen wij: de landgoedeigenaar en opsteller dezer in een natuurgebied op de zuid-Veluwe, bij een zogenaamde wilde-zwijnen drink/zoel-plaats, -gelegen langs een wandelpad- een havik opvliegen. Voor doorgewinterde woudlopers is een dergelijke waarneming geen zeldzaamheid, doch nu bleef de grijpvogel toch wel opmerkelijk lang zitten zonder een prooi te hebben geslagen. Vermoedelijk was de langdurige droogte met gevolg tekort aan drinkwater hier debet aan. Direct ging bij mij een lampje branden om van deze omstandigheden als amateur buitenfotograaf (eventueel) profijt te kunnen hebben……..

Startklaar met mijn e-bike en foto-kar voor een avontuur in een snikhete schuiltent – Foto: ©Ton Heekelaar

Aanvang avontuur

In de loop van de middag op maandag 28 mei 2018 nog steeds extreem warm weer met temperaturen van om en nabij de 30 graden. Hierbij was plaatselijk in geen tijden ook maar één druppel regen gevallen. Nu werd het toch de hoogste tijd om de foto-kar met mijn hele hebben en houwen aan fotoapparatuur, statief, schuiltent, plastic tuinstoel en etc achter mijn e-bike te hangen. Dus op naar de nagenoeg opgedroogde wilde-zwijnen drink/zoel plek in het -uitgestrekte- schitterende natuurgebied van de Zuid-Veluwe. Na een off the road rit over mulle zandpaden bereikte ik na ongeveer drie kwartier -doordrenkt van het zweet en gelukkig zonder valpartijen -heelhuids- mijn eindbestemming.

De schuiltent was in no-time strategisch opgezet. Vervolgens extra gecamoufleerd met takken die langs het wandelpad voor het oprapen lagen als gevolg van recentelijk jaarlijks landgoed onderhoud. De fiets-kar op ongeveer 150 m afstand op slot tegen een beuken-laan-boom gezet, doch zodanig dat ik zicht (lees: controle) vanuit mijn schuiltent op mijn onmisbare vervoermiddel had. Met een grote fles drinkwater onder handbereik stond het posten in de schuiltent gelijk aan een bezoek van een over-verhitte sauna. “Gelukkig was het geen aangenomen werk anders had de desbetreffende werkgever overeenkomstig de ARBO-Wet een probleem gehad!”… De aanblik van de hoeveelheid zangvogels -ook in diversiteit- viel feitelijk tegen. Vinken waren in de meerderheid vertegenwoordigd met zo nu en dan een grote bonte specht en Vlaamse gaai. Maar….. helaas geen kruisbek, goudvink en/of…. roofvogel waargenomen. Was mijn schuiltent toch debet als een vreemd obstakel in het veld?………..

Vlaamse-Gaai, ook wel de Bosbouwer of Bospolitie genoemd, heeft ook dorst - Foto: ©Ton Heekelaar

Vlaamse-Gaai, ook wel de Bosbouwer of Bospolitie genoemd, heeft ook dorst – Foto: ©Ton Heekelaar

Vervolg avontuur:

Nadat ik mijn schuiltent de vorige avond had laten staan, was ik de volgende morgen op dinsdag 29 mei j.l. bij het krieken van de dag  om 06.00 uur weer present. Gewoon omdat uit eigen wetenschap aan terreinkennis mij bekent was dat in een grote periferie rond mijn schuiltent geen druppel water voor de gehele fauna viel te bespeuren. Derhalve bleef ik vertrouwen houden in een positieve en/of…… bijzondere afloop. Zelfs bleef die hoop gevestigd toen na de eerste drie uur de vogels bij deze amateur buitenfotograaf de pet bepaald niet van de kop vlogen!……

Grote Bonte Specht - Foto: ©Ton Heekelaar

Grote Bonte Spechten en Appelvink (vrouwtje) bij de…

bij de wilde-zwijnen drink/zoelplek- Foto: ©Ton Heekelaar

bij de wilde-zwijnen drink/zoelplek – Foto’s: ©Ton Heekelaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leven in de brouwerij

In de loop van de morgen toen de “koperen ploert” -gelijk als de voorgaande dagen- haar warme stralen door het oude grove dennenbos/vak en aangrenzende bladerdak van de op retour zijnde beukenlaan boorde, kwam er meer leven in de brouwerij. Buiten de gebruikelijke vinken zag ik een paartje zwartkoppen, en bonte vliegenvangers waar geen verschil tussen man en vrouw valt te ontdekken.  Ook de appelvink, roodborst, tjiftjaf, boomklever, kuifmees, zwarte mees, pimpel mees en koolmees gaven acte de préséance.  Vervolgens slechts één goudhaantje en met een zekere regelmaat een paartje grote bonte spechten, een paartje merels, vlaamse gaai, houtduif en kleine zanglijster. Het hele gebeuren gelardeerd door het kenmerkende krasgeluid van  overvliegende raven en het monotone geluid van een roepende koekoek op afstand.

Zingende man Zwartkop boven - Foto: ©Ton Heekelaar

Zingende Zwartkop (mannetje) – Foto: ©Ton Heekelaar

Zwartkop (vrouwtje) met bruin petje - Foto: ©Ton Heekelaar

Zwartkop (vrouwtje) met bruin petje – Foto: ©Ton Heekelaar

Plotseling het moment suprême: Toen ik omstreeks 12.15uur, dus na ruim 6 uur posten, voornemens was om een jonge- kleine zanglijster met op de achtergrond het geluid van de roepende koekkoek via een stukje film op te nemen, gebeurde HET!!!…….

Gefocust met de camera op deze jonge zanglijster en toen gebeurde HET…….. - Foto: ©Ton Heekelaar

Gefocust met de camera op deze jonge zanglijster en toen gebeurde HET… – Foto: ©Ton Heekelaar- .

Plotseling hoorde ik het geluid, gelijk als een zweefvliegtuig over de denkbeeldige finishlijn voor de wedstrijdjury bij Terlet scheert. Dus een suizend geluid, terstond gevolgd door een met hoge snelheid invallende licht bruine grote roofvogel. Gelet op het forse formaat (vrouw) lande zij rechts tegen de zijkant van de drink/zoel op ongeveer 7 meter afstand voor mijn schuiltent. Bij wijze van spreken: “om een hartverzakking van te krijgen”. Maar….feitelijk een positieve belevingswaarde te omschrijven als fantastisch/briljant waarbij overige woorden te kort schieten.

Volledigheidshalve

In de regel zijn  vrouwelijke roofvogels aanzienlijk groter dan de manlijke exemplaren. Dit slechts als een detail te hebben gememoreerd kan ik met enige trots melden dat ik aanblik kreeg van een (juveniele) Jonge Overjarige Havik van ongeveer 13 maanden oud. Hierbij zal in de volgende rui-fase het huidige schitterende verenkleed van o.a. de borstpartij, plaats maken voor de (adulte) vertrouwde horizontale zwart/wit strepen, gelijk aan een gevangenispak. 

Na vele uren geduldig posten in een zweterige schuiltent op de Zuid-Veluwe is de buit van een jonge overjarige havik binnen - Foto: ©Ton Heekelaar

Na vele uren geduldig posten in een zweterige schuiltent op de Zuid-Veluwe is de buit van een jonge overjarige havik binnen – Foto: ©Ton Heekelaar

Wanneer de adrenaline omhoog schiet: Is dat juist HET moment om bij de les te blijven!…. Op het moment suprême stond mijn camera met teleobjectief helaas niet gericht op de nieuwe gevederde bezoeker voor de begerenswaardige fotobuit.  Dan is het van ultiem belang om niet gelijk als een bezetene met de telelens de zwaai naar het bewuste object te maken….FOUT……

Les 1: De roofvogel eerst een moment rust gunnen om tot zich zelf te laten komen (lees: vertrouwen kweken dat de kust veilig is!) om vervolgens op het juiste moment (vogel kijkt de ander kant op of drinkt water) dan pas uiterst behoedzaam de camera met telelens in de richting van het object bewegen. Volledigheidshalve vermeld: voor een vaste fotohut met éénzijdig doorkijkglas is dat geen  probleem……..

Les 2: Het object volledig en scherp in beeld kaderen. Dus niet met halve staart en/of afgesneden poten!!! Dan is het alleen nog een kwestie dat de camera en tele-zoomlens  goed staan ingesteld om vervolgens op de ontspanknop te drukken.

Les 3: Wanneer men -veronderstelt- dat het gehele foto technische aspect onder controle heeft, is het leuk om ook nog een stukje film met HD kwaliteit te draaien. Maar…… dan blijkt            -achteraf-  dat de verraderlijke felle/lichte zonvlekken bewerkstelligd hebben tot enige overbelichting…….. Om radeloos van te worden!!!…….. (Zie unieke filmpje als bijlage).

Tot slot

Ongevraagd,  heb ik als gastheer/transporteur voor een  leger aan gevaarlijke piep kleine teken uit het natuurgebied van de Zuidelijke Veluwe naar mijn woonplaats te Velp dienst gedaan. Desondanks was dit avontuur alleszins de moeite waard en kan als geslaagd worden beschouwd. Derhalve ben ik dan ook gaarne bereid deze fantastische ervaring met een ieder te delen. Hopelijk tot genoegen.

Lees meer: Het wel & wee op de Zuid-Veluwe – Deel 2

______________________________________________________________________________________________________________________

Bekijk ook het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/06/12/zweten-en-radeloosheid-in-de-schuiltent/