Wageningen goed bereikbaar voor wolven!

Leffert Oldenkamp

Bijna niemand durft tegen te zijn, zelfs de provincie niet

De kruitdampen van de gemeenteraadsverkiezingen op de Veluwe en in de Vallei zijn nog niet opgetrokken. Er wordt nog volop geformeerd. Soms met logische combinaties van partijen, soms iets minder logische. Dat laatste dan vanuit de logica van de kiezer bezien. In Wageningen wordt een poging gedaan om de Stadspartij, die een grote aanhang heeft, buiten het college te houden.

Eén van de weinige onderwerpen, waar in deze gemeente verschillen van inzicht over bestaan, vormt de bereikbaarheid van de stad. In de nu beoogde coalitie (GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie) kan dit een struikelblok vormen, gezien de afwijkende standpunten die voor de verkiezingen werden ingenomen.

Mobliteit voor schapen langs toekomstige fietsroute aan de Veerweg in Wageningen – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Wolven in aantocht

Los daarvan ervaren de inwoners van Wageningen de bereikbaarheid als een minder ernstig probleem dan diegenen die van buiten de stad komen. Die laatsten stemmen hier niet mee. Een democratische oplossing ligt dus niet voor de hand. Ondertussen krijgen we te maken met een aspect van bereikbaarheid dat buiten de discussie is gebleven, maar waar we niet omheen kunnen. Er zijn namelijk wolven in aantocht. In februari zou al een wolf van Wageningen via Bennekom naar Veenendaal zijn getrokken. Behalve schapenhouders schijnt iedereen dit geweldig te vinden. Of beter geformuleerd: bijna niemand durft tegen te zijn, zelfs de provincie niet.

Op de Wageningen Campus werken al veel van buiten komende wolvenexperts, die bij voorkeur van de fiets gebruik maken voor hun woon-werkverkeer. Als er meer wolven verschijnen, komen er ook meer deskundigen. Die hebben vanuit Wageningen een landelijke taak om burgers, schapen en wolven in het gareel te houden. Er zijn al protocollen opgesteld voor burgers om wolven niet te storen en voor wolven om niet meer dan enkele schapen per dag af te slachten.

Schapen gedood door wolven in Duitsland - Foto: ©Martin Just

Schapen gedood door wolven in Duitsland – Foto: ©Martin Just

Schapen opofferen

Een rondje campus voor auto’s is dan minder aantrekkelijk. Gezien de protocollen hebben wolven noch schapen daar belang bij. In de praktijk is gebleken dat wolven uiterst gemakkelijk door auto’s worden aangereden. Elke wolf, die zich tot nu in Nederland heeft vertoond, kwam onder een auto. Zelfs op zeer afgelegen plekjes. Schapen hebben ruimte nodig om zich gedoseerd te kunnen opofferen. De voormalige wethouder van de Stadspartij had dus een vooruitziende blik om extra fietsroutes voor woon-werkverkeer aan te leggen, waarop auto’s worden geweerd.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/04/11/wageningen-goed-bereikbaar-wolven/