Faunapassage Kootwijkerzand (voorheen Maanschoten)

Onder het spoor en over de weg

Op de Veluwe wordt momenteel hard gewerkt om een faunapassage te maken voor het wild, om deze dieren de gelegenheid te geven om veilig de A1 van oost naar west en andersom te kunnen trekken. ProRail bouwt daarom tussen Kootwijk en Stroe een ecoduct over de snelweg A1 en een faunatunnel onder de spoorlijn Amersfoort- Apeldoorn.

Deze luchtopname is in maart 2017 gemaakt en daar kun je al goed zien dat de onderdoorgang naast het spoor werd opgebouwd. Verderop ligt het ecoduct over de twee rijbanen van de A1 – Foto: ©Jan van Uffelen

Betere voortplanting en verspreiding

De Veluwe bestaat uit bos-, heide- en stuifzandgebieden, waar verschillende diersoorten leven. Sommige worden met uitsterven bedreigd. Daarom bouwt ProRail een faunatunnel onder het spoor en een ecoduct over de weg, ter hoogte van Maanschoten, tussen Stroe en Kootwijk. Door deze nieuwe faunapassage kunnen dieren zich beter voortplanten en verspreiden.

Nog een close-up van de onderdoorgang een dag voordat hij op z’n plek werd geschoven – Foto: ©Jan van Uffelen

Spectaculaire wijze

Inmiddels is de bouw alweer een heel stuk verder en is het gedeelte onder het spoor al geplaatst. Dat is er op spectaculaire wijze in twee uur tijd ondergeschoven nadat eerst 6000 kuub zand moest worden verwijderd.

Op zaterdagmiddag 6 mei om 14.00 uur werd het treinverkeer stilgelegd tot maandagmorgen 8 mei 05 uur. Nadat in de nacht van 6 mei het spoor was verwijderd, werd de naast de spoorbaan gebouwde betonnen faunatunnel op zijn plek geschoven. Op zondag 7 mei werden nieuwe sporen over de tunnel aangelegd, zodat het treinverkeer op het traject Amersfoort en Apeldoorn vanaf maandagochtend 8 mei weer normaal kon rijden.

Onderaan dit artikel kunt op het Timelapse filmpje zien hoe of dat in zijn werk is gegaan.

De tunnelbak is inmiddels onder het spoor geplaatst, op de foto zie je dat op zondagavond om 19.00 uur het werk al is geklaard. Met de testtrein werd er nog enkele keren heen en weer gereden. – Foto: ©Jan van Uffelen

Van edelherten tot dagvlinders

Het ligt in de bedoeling, dat edelherten, reeën, wilde zwijnen, dassen, vossen en boommarters etc. straks de faunatunnel en het ecoduct gaan gebruiken, maar ook reptielen, vliegende herten en dagvlinders. Zo worden – stukje bij beetje – de trekroutes van het wild, die door het verkeer waren afgesneden op de Veluwe, weer enigszins hersteld.

Een recente luchtfoto van het hele project – Luchtfoto: ©Jan van Uffelen

Ontsnippering en planning

Leefgebieden van planten en dieren worden doorkruist door diverse wegen (water-, spoor- en rijkswegen). Die vormen een barrière en zorgen voor versnippering van deze leefgebieden, waardoor instandhouding van soorten in gevaar kan komen. In het kader van het landelijke Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) legt de overheid diverse faunapassages aan bij rijkswegen en sporen. Faunapassages moeten die versnipperde gebieden weer met elkaar verbinden.

Rode plekken in het zand bij de bouwplaats – Foto: ©Jan van Uffelen

Rode plekken

“Afgelopen zaterdag was ik er nog even en het viel me op dat er in het kaal gemaakte gebied zulke rode stukken grond zaten. Waarschijnlijk hebben ze hier vroeger ijzerovens gehad, even verderop bij Kootwijkerzand kom je deze rode plekken ook tegen”, aldus Jan van Uffelen.

Planning

De bouw van de passage is in oktober 2016 gestart. In maart 2018 hopen we de eerste dieren de passage te zien gebruiken. De aanleg wordt gefinancierd vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) van de overheid. ProRail werkt voor dit project samen met Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en gemeente Barneveld.

Lees ook: Aanleg nieuwe faunapassage op de Veluwe

____________________________________________________________________________________________________
Bekijk hier het filmpje:

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/05/31/faunapassage-kootwijkerzand-voorheen-maanschoten/