Goed bewoonde dassenburcht

Foto-expeditie op de Veluwe…

Volwassen Das, 5-april-2017 - Foto: Ton Heekelaar

Volwassen das, op 5 april 2017 – Foto: ©Ton Heekelaar

Ondanks dat mijn onderstel problemen op begint te leveren wegens een versleten heup, heb ik – desondanks – begin april j.l. toch nog een foto-expeditie op onze mooie Veluwe ondernomen.

Toen ik op één van de schitterende landgoederen langs een mij sinds jaar en dag bekende dassenburcht wandelde, zag ik aan de uiterlijke kenmerken van feiten en omstandigheden dat er goed leven op zat.

Heksenkring

Nu zal de trouwe lezer zich afvragen: “Waaruit bestaan die uiterlijke kenmerken dan”? Zelf sta ik bij zo’n vraag in het geheel niet stil, edoch het oog van een gepensioneerde beroeps-woudloper ziet dat binnen no-time. Ondanks dat de jonge dassen vermoedelijk nog niet geboren zijn, dan wel te klein zijn om nu reeds buiten te spelen, zag ik dat rond de oude eikenboom nabij de burcht volop was gespeeld. Een soort “heksenkring” zonder ook maar één blaadje op de grond.

Ook diverse in- en uitgangen, maar…… vooral de hoofdingang van de burcht zag er veelbelovend uit. Dus geen spinnenwebben en/of  bladeren er voor. Daarbij was duidelijk een verse zitplaats bij de hoofdingang te zien. Dat wil zeggen: “Een plaats waar het zand is geplet”!

Aan de uiterlijke kenmerken is duidelijk zichtbaar dat er goed leven op zit – Foto: ©Ton Heekelaar

De complete Dassenfamilie bij elkaar - Foto: ©Ton Heekelaar

Een deel van de dassenfamilie bij elkaar – Foto: ©Ton Heekelaar

Toilet ritueel

Dat betekent, indien een solitaire das- en/of een hele dassenfamilie uit de burcht tevoorschijn komt, wordt direct met een uitgebreid toilet ritueel aangevangen. Dus, de das- en/of dassen gaan op hun achterwerk zitten door te krabben om uitwendige parasieten zoals o.a. luizen, teken en aardvlooien van het lichaam te verwijderen. Daarbij wordt het onderlinge sociale contact niet vergeten. Vervolgens wordt er gespeeld door achter elkaar als een soort “tikkertje-spelletje” rond de oude eik te rennen.

Drie van de negen dassen tellende familie aan het 'toilet ritueel' - Foto: ©Ton Heekelaar

Drie van de negen dassen tellende familie aan het ‘toilet ritueel’ – Foto:© Ton Heekelaar

Sociaal contact bij de Dassenfamilie op 7 april 2017 - Foto: ©Ton Heekelaar

Sociaal contact bij de dassenfamilie  – Foto: ©Ton Heekelaar

Knorrende maag

Indien de dieren zijn uitgespeeld wordt een bezoek gebracht aan de naburige latrine. Na een hele dag in de burcht onder de grond te hebben geslapen begint de maag van het dassenbestand flink te knorren. Dus tegen schemer/avond wordt het tijd om op jacht te gaan.

De Dassen gaan op jacht - Foto: ©Ton Heekelaar

De dassen gaan op jacht – Foto: ©Ton Heekelaar

Alleseter of omnivoor

Feitelijk de gehele nacht. Hierbij zijn wormen, emelten, mest- en meikevers favoriet. Als een maisakker in de buurt is aangelegd waarbij de mais begint te rijpen, leggen dassen grote afstanden af om van de overheerlijke maiskolven te snoepen. Ook de vruchten van een naburige boomgaard (kers, pruim, peer of appel) zijn voor dassen niet te versmaden. Dus, de das is in principe een alles eters, ook wel omnivoor genoemd om zowel van plantaardig- als dierlijk voedsel te overleven. Voor deze woudloper waren enkele dagen later -bijgevoegde foto’s- het bewijs om te overleven!

Oog in oog met een volwassen Das - Foto: ©Ton Heekelaar

Oog in oog met een volwassen das – Foto: ©Ton Heekelaar

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/04/19/goed-bewoonde-dassenburcht/