Hubertus ‘oog in oog’ met jachtopzichter

Herkenning van mens en dier  in het wild…

“Ik heb mijn platen, dus ik kan naar huis!”, die uitspraak – gelardeerd met een Leidens accent – kan maar van één persoon zijn en dat is natuurfotograaf Louis Verhoeven uit Apeldoorn, een man waar je – letterlijk en figuurlijk – niet omheen kunt. Altijd in voor een praatje, dat dan gepaard gaat met veel humor en daarnaast ook iemand die – ten alle tijden – bereid is om een ander van dienst te kunnen zijn. Deze – in Leiden geboren stadsjongen – is een natuurliefhebber ‘optima forma’, die de Veluwe en in het bijzonder het Nationale Park De Hoge Veluwe in zijn hart heeft gesloten en daar dus ook vaak is te vinden.

Het legendarische hert "Hubertus" staat 'oog in oog' met de jachtopzichter - Foto: ©Louis Verhoeven

Het legendarische hert “Hubertus” staat ‘oog in oog’ met de jachtopzichter – Foto: ©Louis Verhoeven

Goed observeren

Zoals afgelopen woensdag de 22e februari, ondanks wind en regen was hij bij het Zwarte Veld en schoot daar een schitterende plaat van het legendarische hert Hubertus en jachtopzichter Hans Koning. De rest van het roedel herten was onder de bomen blijven staan, maar Hubertus bleef – nieuwsgierig als hij is – heel brutaal op zijn plekje staan. Ook de jachtopzichter bleef geruime tijd staan, om hem eens goed te kunnen observeren, of er al iets te zien was aan het gewei. Want… ongetwijfeld zal Hubertus eerdaags wel zijn geweistangen gaan afwerpen.

Meer info: Louis Verhoeven

____________________________________________________________________________________________________

Uw Natuurmoment…

silhouet-fotograafb-e1415561799201

Mooie, aparte en unieke foto’s, films en verhalen

De redactie van de Veluwenaar staat altijd open voor uw unieke ‘Natuurmoment’! Dit is mogelijk, door een mooie foto en/of filmpje met uw eigen verhaal naar ons te mailen (zie onder)!
Het is uiteraard van belang dat uw ‘Natuurmoment’ een aanvullend en interessant karakter heeft en in de regel op de Veluwe heeft plaatsgevonden, uitzonderingen natuurlijk daargelaten.
Het is belangrijk, dat u eigen foto/film-materiaal gebruikt (dit in verband met copyright) en dat uw foto’s en films uiteraard van goede kwaliteit zijn om te kunnen publiceren!

De redactie behoudt zich uiteraard wel het recht voor om i.o. ingezonden artikelen aan te passen. Daarnaast kan het soms gebeuren, dat de redactie om een bepaalde reden besluit om foto’s en/of artikelen niet te plaatsen.

De Jac. Gazenbeekstichting is een vrijwilligers-organisatie die zich geheel belangeloos inzet voor het behoud van natuur en cultuur op de Veluwe. Derhalve kunnen er – op wat voor wijze dan ook – geen rechten ontleend worden aan uw bijdragen. Ook stelt de redactie van de Veluwenaar zich niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, die voortvloeien uit het geplaatste artikel!

U kunt uw bijdrage sturen naar: info@de-veluwenaar.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/02/24/hubertus-oog-oog-jachtopzichter/