Grutto heeft het extra moeilijk gekregen!

Opnieuw slecht broedseizoen voor grutto

Het broedseizoen van onze nationale vogel de grutto is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er onvoldoende jongen op om het aantal grutto’s in ons land op peil te houden. Dat werd onlangs bekend gemaakt tijdens de landelijke vogelaarsdag in Ede. De grutto gaat, net als andere weidevogels, hard in aantal achteruit. De nationale telling leverde dit jaar slechts 4.000 vliegvlugge jongen op, ruim minder dan de 11.000 die nodig zijn om de stand op peil te houden.

dc_4931Grutto met een jong in het weiland - Foto: ©Louis Fraanje

Grutto met een jong in het weiland – Foto: ©Louis Fraanje

Terugkerende problemen

Al jarenlang gaat het aantal grutto’s in ons land in aantal achteruit en ook dit broedseizoen verliep dramatisch. Elk jaar zijn er de terugkerende problemen van te vroeg maaien. Maar ook de te droge en bloemloze graslanden, waardoor er te weinig voedsel in de vorm van insecten is.

Extra tegenslag in 2016

Dit jaar had de grutto extra tegenslag. Eind mei sloeg het zonnige en droge voorjaarsweer om en trokken zware onweersbuien over ons land met plaatselijk zware hagel. Dit noodweer was waarschijnlijk veel opgroeiende kuikens te veel. Vooral in Noord-Nederland trof het de kuikens extra hard omdat grutto’s daar later broeden en de kuikens daardoor jonger en dus extra kwetsbaar zijn. Ook was er plaatselijk sprake van zware predatie zoals in ZuidWest-Friesland, waardoor veel minder gruttokuikens dan normaal vliegvlug zijn geworden. Op de gemaaide, kale graslanden zijn kuikens een makkelijke prooi.

dc_5055Hoe bloemrijker het weiland, des te beter voor de Grutto - Foto: ©Louis Fraanje

Hoe bloemrijker het weiland, des te beter voor de Grutto – Foto: ©Louis Fraanje

Het kan anders

Door de aanhoudend alarmerende situatie voor de grutto en andere weidevogels heeft Vogelbescherming eerder deze maand de Europese Commissie gevraagd Nederland aan te spreken op ontoereikend weidevogelbeleid. Maatwerkprojecten in Amstelland, Eemland, Idezega (Friesland) en Terschelling laten zien dat er bij een complete aanpak er zeker nog een toekomst is voor de grutto. Deze aanpak moet met steun van de overheden snel ook elders worden toegepast.

De landelijke tellingen van jonge grutto’s zijn een samenwerkingsproject van Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/12/03/grutto-extra-moeilijk-gekregen/