Nog te weinig bos!

Ophouden met stoken, voldoende nieuw bos nog lang niet gerealiseerd…

leffert-oldenkamp

Leffert Oldenkamp

In de media werd ruim aandacht besteed aan het plan in Nederland 100.000 hectare nieuw bos aan te leggen voor klimaat en voor biobrandstof. Vanuit de Campus in Wageningen kregen we te horen dat het ook in onze omgeving gaat gebeuren. Lezers denken wellicht dat – in afwachting van nieuwe bossen – geen biomassa meer zal worden verstookt. Helaas…

Extra weerstand

Bosuitbreiding is om veel redenen een goede zaak. Voor houtvoorziening en voor ecologische en recreatieve functies. Bestaande bossen kunnen echter de nog steeds toenemende concentratie van CO2 in de lucht niet verwerken en met nieuwe bossen duurt het zeker 40 jaar voordat een noemenswaardige bijdrage kan worden verwacht.

De plannen bieden voor CO2 geen uitkomst en zijn erg vaag. Er is geen overleg geweest met belangrijke partijen (boeren en natuurorganisaties). Die hebben meteen ernstige kritiek geleverd. De benodigde 3 miljard euro is nog lang niet bijeen geschraapt. Men suggereert dat een deel van het benodigde areaal in Natura 2000 gebieden kan komen. Of dat agrariërs een rendement kunnen behalen met het telen van hout, in omlopen van tientallen jaren, zonder beroep te doen op de 3 miljard. Dergelijke suggesties roepen extra weerstand op.

dsc01069-lo-klJong bos in de Boswachterij Oostereng bij Renkum - Foto: ©Leffert Oldenkamp

Jong bos in de Boswachterij Oostereng bij Renkum – Foto: ©Leffert Oldenkamp

Onvoldoende vakkennis 

Het plantmateriaal is nog niet gereserveerd. Maar dat vergt wel een langetermijnplanning. Eerst moet bekend zijn welke gronden beschikbaar komen en dan moet worden uitgezocht welke boomsoorten daarbij passen. Vervolgens moet goed zaad worden gewonnen en tot jonge boompjes geteeld. De daarvoor geschikte kwekerijen zijn er nauwelijks meer. De initiatiefnemers bekennen dat voor de realisatie van meer en betere bossen de beschikbare vakkennis onvoldoende is.

ipcc_waarschuwt_voor_snelle_toename_wereldwijde_co2uitstoot_1_2zz8nd

IPCC waarschuwt voor snelle toename wereldwijde CO2uitstoot 1 2zz8nd – Foto: ©IPCC

Misleiding

Er valt dus vooralsnog onvoldoende nieuw bos te verwachten en toch blijft men in toenemende mate doorgaan met het verstoken van hout ten koste van bossen, de zogenoemde energieplantages. Daarmee wordt bovendien veel meer CO2 uitgestoten dan met aardgas.
De initiatiefnemers geven ook aan dat voor knelpunten nog dialogen nodig zijn, onder meer over de ‘complexe discussie rond hout voor energieopwekking’. Dat had beter vooraf plaats kunnen vinden. Er is sprake van misleiding op veel fronten.

Tekst: ©Leffert Oldenkamp, bosbouwkundige

____________________________________________________________________________________________________

Extra noot:

CO2 is de chemische formule van koolstofdioxide. Dit is een kleurloos en reukloos gas dat in de atmosfeer voorkomt. Het grootste deel van de CO2 uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze worden verbrandt om energie op te weken.

Lees ook: ‘IPCC waarschuwt voor snelle toename wereldwijde CO2-uitstoot …

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/11/07/nog-te-weinig-bos/