Gerommel rond Radio Kootwijk

sjoerd3-199x300

Sjoerd Stellingwerf

Rol van gemeente Apeldoorn niet eenduidig

De Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn heeft deze week tegenover Staatsbosbeheer gestaan bij de Raad van State. De werkgroep maakt bezwaar tegen grootse exploitatieplannen van evenementen op het natuurterrein van Radio Kootwijk.
Die hebben een bezoekersaantal ten gevolge, waarop dit mooie stuk Veluwe niet berekend is. Ook de infrastructuur laat vele duizenden auto’s niet toe.

Verrassend genoeg, maakt de gemeente Apeldoorn bij de Raad bezwaar tegen het onttrekken van zoveel openbaar groen aan het publiek, ten gunste van diverse activiteiten op Radio. Maar aan het parkeerverbod langs de Turfbergweg werkte de gemeente mee!

Bij de afkondiging van dat verbod in de Staatscourant, in februari, werd nadrukkelijk gesproken van evenementen in plaats van natuurgebied of beschermd Natura 2000 gebied. De rol van de gemeente is dus niet eenduidig.

Het hoofdgebouw van Radio Kootwijk - Foto: ©Jan van Uffelen

Het hoofdgebouw van Radio Kootwijk – Foto: ©Jan van Uffelen

Betrokkenheid

Al met al gaat het gebruik van het terrein tot nog toe niet samen met eerbied voor wat er leeft. Zeker weten dat er genoeg Veluwenaren zijn, die dat graag anders zouden zien. Mijn betrokkenheid bij het unieke gebied is oud.
Begin jaren ’60 kwam ik er al, bij de kudde van Koos Vos en midden jaren ’70 hoedde ik er geregeld de schapen van Eelke de Jong.

Tekst: ©Sjoerd Stellingwerf, oud-herder en schrijver Apeldoorn

___________________________________________________________________________________________

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/06/11/gerommel-rond-radio-kootwijk/