Waarom “Emigratie-pad” nabij De Posbank?

Gerelateerd aan gebeurtenissen

Wanneer jachtopzichters jarenlang dagelijks met elkaar optrekken ontstaat er op de duur een onderling speciaal taalgebruik. Dat is in de regel gerelateerd aan gebeurtenissen tijdens jacht, stroperij, toezicht, bosbrand en etc . Zo ontstond ook tijdens het toezicht de naam: “Emigratie-pad”.

Ingang Emigratie-pad, thans p.p. De Bosrand. 007

Autobandenspoor

Eind jaren zestig van de vorige eeuw reed ik samen met mijn collega -chef- jachtopzichter Gijs van Velthuizen in de dienstjeep ter surveillance over de Beekhuizenseweg tussen restaurant De Posbank en Burgemeester Bloemersweg in het Nationaal Park Veluwezoom. In dat traject zagen wij -in de namiddag- bij de enigste ingang naar de Onzalige-bossen een -vers- enkelvoudig autobandenspoor over het wildrooster was gereden.

Kaart VZ. 033

Overzichtskaart van De Veluwezoom – Kaart: ©Archief Ton Heekelaar

Wellicht stropers

Dat betekende dat die auto zich op gronden bevond waar de toegang voor alle gemotoriseerd verkeer middels duidelijk leesbare borden door Natuurmonumenten verboden is verklaard. Wellicht stropers die het gemunt hebben op één van de vele wilde-zwijnen voor het kerstmenu? Het was inmiddels half december. Dan zijn jachtopzichters in de regel extra op hun hoede betreffende stroperij activiteiten.

_Keiler, 4-april 2013 Zuid-Veluwe

Eén van de vele wilde-zwijnen voor het kerstmenu van de stropers? – Foto: ©Ton Heekelaar

Het voertuig

Derhalve de in- en uitgang over het wildrooster met de dienstjeep geblokkeerd. Vervolgens slopen wij door het struweel van vliegdennen heel behoedzaam via de zijkant van het pad en speurden wij het verse bandenspoor verder uit. Plotseling zagen wij door het struweel op enige afstand iets glinsteren. Dat zal vermoedelijk het voertuig zijn van de “Heren” stropers was onze vaste veronderstelling!

overzicht paviljoen De Posbank. 072

Restaurant De Posbank – Foto: ©Ton Heekelaar

cloese-up bord Bloemersweg.050

Burgemeester Bloemersweg – Foto: ©Ton Heekelaar

 

 

 

Beslagen ramen

Na enige tijd op relatief korte afstand van de auto te hebben gepost, hoorden wij geluiden uit de auto die wij op generlei wijze met stroperij in verband konden brengen. Integendeel, die geluiden werden door ons herkend als personen die de liefde bedrijven. Inclusief de beslagen ramen konden wij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid wildstroperij uit sluiten. Om niet als voyeurs te worden aangemerkt zijn wij toen direct naar de auto toegelopen. Door de deels beslagen ramen zagen wij op de achterbank een innig vrijend stel van naar schatting middelbare leeftijd.

Sneller dan het geluid 

Beslagen ruit van auto

Ontdekten wij een stelletje achter beslagen ramen – Foto: ©Archief

Aangezien het stel uitsluitend oog voor elkaar hadden schrokken zij zich bijkans een ongeluk toen mijn chef op het raam tikte. De kleding werd ‘sneller dan het geluid’ enigszins door de man en de vrouw gefatsoeneerd.

Rood aangelopen hoofd

Hierna zagen wij dat de man zich als een lenig hert over de middenconsole en versnellingspook van zijn bolide slingerde om zich vervolgens op de bestuurdersstoel te posteren. Met een rood aangelopen hoofd opende de man het raamportier en vroeg naar onze hoedanigheid.

Geen toestemming

Middels het legitimatiebewijs van Onbezoldigd Ambtenaar van het Korps Rijkspolitie hebben wij ons kenbaar gemaakt en de bestuurder gevraagd of hij toestemming had zich met zijn auto aldaar te mogen bevinden. Hij deelde mee dat hij van niemand toestemming- of vergunning had zich met zijn auto in het natuurterrein te bevinden.

 

Papieren controle

Controle van de papieren – Foto: ©Archief

Regelgeving respecteren 

Derhalve hebben wij hem proces-verbaal aangezegd. Nadat hij zijn identiteit had kenbaar gemaakt wezen wij de man op zijn rechten dat hij voor het afleggen van een verklaring niet tot antwoorden was verplicht. Derhalve deelde hij ons overeenkomstig het volgende mede:

“Beste boswachters, luister: samen met mijn vrouw hebben wij een rustig plaatsje gezocht om een potje te vrijen. Daar hoef ik niet moeilijk over te doen want jullie zijn naar ik aanneem niet blind! Dat de toegang tot dit natuurgebied uitsluitend bestemd is voor voetgangers is mij bekend.

Zoals ik jullie al heb verteld heb ik van niemand toestemming- of vergunning om met mijn auto hier te komen. Simpel zat, ik heb het er gewoon op gewaagd. Doe mij een plezier en maak er een waarschuwing van. Dan beloof ik u op mijn woord dat ik de regelgeving van deze prachtige natuur in het vervolg zal respecteren”. 

Wij: verbalisanten volharden in ons standpunt en hebben de bestuurder een proces-verbaal aangezegd. Gevraagd naar zijn rij- en kentekenpapieren kon- of wilde de man deze niet tonen. Hij verontschuldigde zich dat hij zijn portefeuille met alle documenten thuis had laten liggen!

tapijtrol vloerbedekking

Haar vriend zou de vloerbedekking betalen – Foto: ©Archief

Vloerbedekking

Aangezien wij: jachtopzichters/verbalisanten beroepshalve wantrouwend zijn hebben wij de vrouw gesommeerd uit te stappen. Na enig aandringen voldeed zij aan het verzoek en in afzondering van de bestuurder deelde zij overeenkomstig het volgende mede: “ Ik ben niet de echtgenote van de bestuurder, doch uitsluitend een goede vriendin. Ik ben voornemens om nieuwe vloerbedekking te kopen maar ik zit momenteel financieel een beetje krap bij kas. Ik ben met mijn vriend die jullie zojuist een proces-verbaal hebben aangezegd overeengekomen dat hij mijn vloerbedekking -middels seks- zal bekostigen! Ik weet dat mijn vriend werkt als ambtenaar bij de emigratiedienst. Dus in feite is hij van beroep emigratieambtenaar. Ik beken heel eerlijk dat mijn vriend wel zijn juiste naam- en geboortedatum aan jullie heeft opgegeven, doch een fout adres. Hij heeft namelijk mijn adres en woonplaats opgegeven. Achteraf gezien hadden wij wijzer moeten zijn. Dan hadden wij een hoop moeilijkheden voorkomen”.

 

ANWB paddenstoel bij De Posbank. 021

ANWB paddenstoel en…

bord-Richtingwijzer bij De Posbank. 043

ANWB-wijzer bij De Posbank – Foto’s: ©Ton Heekelaar

 

Rad voor de ogen

Hierna hebben wij de bestuurder met onze bevindingen geconfronteerd. Direct liet hij vol berouw weten om zijn foutief opgegeven adres en woonplaats te corrigeren. Hij had de verbalisanten een rad voor de ogen willen draaien om zodoende het thuisfront te kunnen vrijwaren van zijn handelswijze betreffende een kennisgeving van bekeuring nabij paviljoen De Posbank. Voor de goede orde: Wij verbalisanten hebben de bestuurder beloofd dat we zijn werkgever niet van onze bevindingen in kennis zouden stellen. Hiervoor bedankte hij de verbalisanten van het “Groene Gilde” zeer uitvoerig. Tot slot: wij hebben via de mobilofoon en politiebureau te Velp, bij de registratie kentekens te Veendam een check-up uitgevoerd om het één en ander te kunnen verifiëren. Dat bleek in orde. Hierna hebben wij de bestuurder gesommeerd het natuurterrein met zijn bolide te verlaten. Wij zagen dat hij terstond aan ons verzoek voldeed.

p.p. De Bosrand en ingang Emigratie-pad. 005

Parkeerplaats “De Bosrand” en ingang “Emigratiepad” – Foto: ©Ton Heekelaar

Benaming ingeburgerd

De jachtopzichters Gijs van Velthuizen en Ton Heekelaar spraken nadien over parkeerplaats “EMIGRATIE-PAD”. Ook op de werkvloer bij de bosploeg van Natuurmonumenten raakte deze benaming geleidelijk ingeburgerd.
• Dat thans ongeveer 45-jaar na dato de desbetreffende parkeerplaats gelegen aan de Beekhuizenseweg tussen paviljoen De Posbank en Burgemeester Bloemersweg plaatselijk en officieel bekend staat als parkeerplaats “De Bosrand”.

regelgeving ingang Emigratie-pad. 008

Regelgeving ingang “Emigratie-pad” – Foto: ©Ton Heekelaar

********************************************************************************************************************************

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/01/30/waarom-emigratie-pad-nabij-de-posbank/