Laatbloeiers langs de akkers

Bijen en vlinders 

Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor bijen en vlinders. Op veel plaatsen – vooral aan de randen bij akkers – worden bloemenmengsels ingezaaid om deze bedreigde dieren te helpen. Vaak kleurrijk en prachtig om te zien, maar wat belangrijker is, dat het inheemse planten zijn, want die helpen onze bijen en vlinders. We zien dit vooral in het agrarisch gebied gebeuren, daar worden vaak bloemrijke akkerranden aangelegd.

Voorjaar in november

Het zijn allemaal prachtige initiatieven en broodnodig, want het gaat niet goed met vlinders en bijen. Het gebrek aan voedselplanten met nectar en/of stuifmeel is een van de oorzaken van de achteruitgang van deze dieren. Momenteel zien we, mede door het zachte weer, overal nog bloeiende akkerranden. Zo ook in het buitengebied van Barneveld, waar natuurliefhebber Jan van Uffelen in de buurt van zijn woning enkele mooie opnamen maakte.
Het lijkt op dit moment wel voorjaar in plaats van herfst in de maand november. Er is ook een gezegde: “Bloeien de bloemen in november weer, doen ze het in ‘t voorjaar niet zozeer”. Dus genieten we nu dan maar dubbel van al dit moois!

020

Kleurrijke akkerranden in het buitengebied van Barneveld – Foto:© Jan van Uffelen

Kleurrijk en doelmatig

Vanaf eind februari tot in november toe zijn bijen en vlinders actief en hebben ze dus voedsel nodig. Op veel plaatsen zijn, in ieder geval een deel van het jaar, te weinig bloeiende planten aanwezig. Hier kan en moet wat aan gedaan worden! Een van de methoden is om in te zaaien. Bermen, gazons in stedelijk gebied of tijdelijke natuur op braakliggende gronden kunnen zaaiklaar gemaakt worden en worden ingezaaid met bloemen. Dit gebeurt ook al, maar niet altijd profiteren de bijen en vlinders daarvan. Er zijn veel mengsels op de markt met allerlei uitheemse soorten (de zogenaamde carnavalsmengsels), die wel een mooi en kleurrijk beeld geven en soms ook wel planten bevatten waar honingbijen hun voedsel halen, maar veel wilde bijen en vlinders hebben daar bitter weinig aan.

009

Vooral inheemse bloemen en planten zijn belangrijk – Foto: ©Jan van Uffelen

Waardplanten

Van de 350 wilde bijen in Nederland zijn er veel die gespecialiseerd zijn op een of enkele plantensoorten. Dat zijn vaak inheemse planten en in de carnavalsmengsels zitten deze niet. Vlinders hebben, naast bloeiende planten waaruit ze hun brandstof halen, ook waardplanten nodig waarop ze zich kunnen voortplanten. Dit zijn ook vrijwel altijd inheemse soorten. In de idylles die we aanleggen wordt daarom gebruik gemaakt van inheemse plantensoorten en inheems zaad. Dit is fors duurder dan die carnavalsmengsels, maar wel veel beter voor vlinders, bijen en andere bestuivers en daar doen we het voor.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting      –   Lees hier oorspronkelijke artikel: Zaai geen carnavalsmengsel

********************************************************************************************************************************************

Een mooi voorbeeldfilmpje (juli 2013) van natuurlijke gewasbescherming in Drenthe met bloeiende akkerranden:

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/11/14/laatbloeiers-langs-de-akkers/