Inspanningen Jac. Gazenbeek hebben nog hun effect!

Mr. W.J. Geertsema opende Gazenbeek-expositie

De toenmalige commissaris van de Koningin in Gelderland, mr. Willem Jacob (Molly) Geertsema, opende op vrijdag 10 maart 1978 in het gemeentehuis van Ede een tentoonstelling van werken van de bekende streekschrijver Jac. Gazenbeek. De commissaris prees in zijn openingswoord de grote verdienste voor Gelderland van deze journalist, kunstenaar en auteur. Immers, in zijn werken kwam hij op voor de bescherming van wat ons rest aan cultuur en natuur.

Mr. Geertsema sprak de hoop uit dat nog velen naar deze tentoonstelling zouden komen, omdat “Jac. Gazenbeek ook na zijn dood nog veel te vertellen heeft”.

Mr.W.J. Geertsema tijdens zijn openingstoespraak in het Gemeentehuis te Ede – Foto: ©Jan Pit

Ontelbare verhalen

Mr.W.J. Geertsema heeft de schrijvende natuurvriend Jac. Gazenbeek niet persoonlijk gekend, maar tijdens zijn openingswoord leek het of hij sprak van een goede kennis. Van een medestrijder ook, want evenals de inmiddels overleden schrijver Jac. Gazenbeek stond Geertsema op de bres voor natuurbehoud. Mr. Geertsema bracht in herinnering dat Gazenbeek die strijd voor het bewaren van natuurschoon anders heeft gevoerd dan met het heffen van een waarschuwende vinger. Niet polariserend, maar op een sympathiek aandoende wijze heeft, volgens Geertsema, de schrijver van ontelbare verhalen en artikelen willen wijzen op de schoonheid van zijn omgeving.

expo-janpit-6

Veel oude bekenden waren naar het Gemeentehuis gekomen voor de opening van de expositie – Foto: ©Jan Pit

 Schrijven is het overdragen van emoties

„In woord en beeld heeft hij Gelderland toegankelijk gemaakt voor ons allen. Talloos velen heeft hij letterlijk op het goede spoor gebracht. Mede door de inspanningen van een man als Jac. Gazenbeek is het behoud van de nog aanwezige natuurmonumenten buiten discussie gesteld”, aldus de commissaris van de Koningin.
“Schrijven is het overdragen van emoties” stond op de expositie-panelen, niets is toepasselijker op de schrijver Jac. Gazenbeek dan deze zin!

expo-a-nijhof-7 - kopie

Lou Gazenbeek en Mr. Geetsema bekijken de tentoonstelling – Foto: ©Arie Nijhof

Veel belangstelling

Mevrouw F.H. Oudkerk-’t Hoen, voorzitster van de Edese Kunststichting die de tentoonstelling heeft georganiseerd, bedankte allen die aan het tot-stand-komen van deze expositie hebben meegewerkt. Onder andere Lou Gazenbeek, voorlichtingsambtenaar en collega-auteur Rien Snijders en de journalist Auke Cloo. Mevrouw Oudkerk bedankte ook de gemeente voor het beschikbaar stellen van de informatieruimte in het gemeentehuis.
Er waren die eerste dag ongeveer tachtig belangstellenden, waaronder burgemeester Slot en zijn echtgenote, oud-burgemeester J.J.G. Boot, oud-gedeputeerde dr.H.J. van Eck, oud-wethouder M. Wiegeraadt, de wethouders G.W. Bos en J. Redeker, politiecommissaris J. Hoppel, veel leden van de gemeenteraad en andere instanties, veel vrienden en kennissen, zelfs uit het buitenland.

03-gr

Jac. Gazenbeek met zijn oude platencamera – Foto: ©Ton Orizande

Oude platencamera

Jac. Gazenbeek die in 1975 op 80 jarige leeftijd overleed, publiceerde meer dan 25 boeken over de Veluwe en maakte daarnaast een groot aantal prachtige foto’s, waarvan vele inmiddels verloren gegane situaties in de herinnering oproepen. Een collectie hieruit en uit zijn journalistieke werk is door de Edese Kunststichting gekozen voor de expositie in het gemeentehuis.

Ook zijn oude platencamera, waarmee hij zoveel fraaie natuuropnamen maakte, stond op deze tentoonstelling. Verder linoleumsneden van zijn hand, die door de Edese kunstenaar Cor Vons speciaal voor deze expositie werden afgedrukt.

De aanwezigen, waarvan bijna iedereen Jac. Gazenbeek persoonlijk heeft gekend, hoorden die vrijdag nog eens zijn stem: er werd een cassettebandje afgedraaid waarop een interview met hem is opgenomen door de EROM-Edese Radio Omroep.

Wat ’n letters, jong…..

„Met een blijde schittering in zijn ogen kon Jac. Gazenbeek het vertellen, dat verhaal van de boer ergens achter Barneveld, die na zijn verhuizing uit het Binnenveld van Bennekom de Edese Courant niet kwijt wilde. Nee, jong, had hij Gazenbeek al vaak gezegd, wat ’t kost kan me niks schelen, maar die krant moet ik houwen. Waarom? De verhuisde agrariër bleek voor geen goud de verhalen en artikelen van Gazenbeek te willen ontberen. Jazeker, die krant moest gestuurd worden. Al die mooie stukken, wat ’n letters, jong…..

expo-a-nijhof-2 - kopie

Lou Gazenbeek en Molly Geertsema – Foto: ©Arie Nijhof

Die brave man, die boer, had eens moeten weten hoeveel letters ’t in werkelijkheid geweest zijn die Gazenbeek heeft neergeschreven heel zijn leven lang. Hoeveel woorden, hoeveel artikelen, verslagen, hoeveel boeken ook en welk getal in foto’s hij moet hebben vervaardigd!” aldus Rien Snijders in de catalogus van deze expositie.

expo-a-nijhof-1 - kopie

Een deel van de expositie – Foto: ©Arie Nijhof

Enorm stuk werk

Het was een mooie en gevarieerde tentoonstelling die menigeen liet zien wat een enorm stuk werk Jac. Gazenbeek tijdens zijn leven heeft verzet, waarbij de cultuur en natuur van de Veluwe centraal stonden. Deze tentoonstelling was 10 tot en met 31 maart 1978 te bekijken.

Ook gepubliceerd in – gewijzigde vorm – De Veluwenaar 8e jrg. No. 2 – april 2000

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/03/10/inspanningen-jac-gazenbeek-hebben-nog-hun-effect/