Beboa en KNVvN gaan samenwerken

Samen optrekken

In het veiligheidsdomein zie je steeds meer samenwerking tussen verschillende partijen die actief zijn binnen de sector. Want zorgen voor een veiliger Nederland, dat doe je samen. En dan gaat het niet alleen om de organisaties die actief zijn in de uitvoering, maar ook voor de belangenorganisaties die spreken namens die partijen. Daarom hebben de Beroepsvereniging voor buitengewoon opsporingsambtenaren (Beboa) en de Koninklijke Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) vorige maand definitief besloten samen op te trekken om de belangen van groene Boa richting politiek, bestuur en samenleving te behartigen.

img3-head

Waarom dit en waarom dat? Vaak veel uit te leggen!

Eigen plek

Beboa is de beroepsvereniging voor buitengewoon opsporingsambtenaren. De vereniging zet zich in voor de ontwikkeling van de boa tot een volwaardig professional met een eigen plek in de handhavingsketen en de samenleving. We delen kennis en werken samen met werkgevers, vakbonden en andere verenigingen.
Zo wil Beboa bijdragen aan de ontwikkeling van het vak en een veiliger Nederland.

Wat is een boa?

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Denk hierbij aan parkeerwachten, milieu-inspecteurs en boswachters. Ook kunnen boa’s in dienst zijn van de politie, marechaussee of Arbodienst.

img2-head

Wederzijds respect… Dank u wel.

Toekomstvisie

De boa is goed opgeleid en herkenbaar door uniforme kleding, insigne en een herkenbare werkwijze. De boa werkt efficiënt samen met alle betrokken partijen en krijgt voldoende ondersteuning wanneer hij wordt geconfronteerd met agressie, zowel verbaal als non-verbaal. Boa’s zijn georganiseerd in één organisatie die zorg draagt voor informatie-uitwisseling en vertegenwoordiging. Op beleidsniveau worden de ervaringen van boa’s uit de praktijk gebruikt om het handhavingsbeleid te optimaliseren. Het toezicht op boa’s is eenvoudig maar effectief.

img1-head

Staat genoteerd hoor!

Handhaver en aanspreekpunt 

De boa heeft een herkenbare en gerespecteerde plaats in de samenleving en handhavingsketen. Zowel de burger als bedrijven beschouwen de boa als de deskundige handhavingspecialist binnen zijn werkveld. De boa is niet alleen een handhaver maar is tevens een aanspreekpunt voor burgers als vertegenwoordiger van de overheid.

Bron: KNVvN 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/01/24/beboa-en-knvvn-gaan-samenwerken/