Bijen en stralingssmog

Een tijdje geleden heb ik op de televisie, ik meen op Discovery Chanel, weer eens een programma gezien over de massale sterfte onder onze bestuivers.   Daar wordt je niet vrolijk van.      Het programma ging deze keer over stralingssmog en de gevolgen voor mens, plant en dier.    Met name over de impact op bijen en hommels.

Harde werkers
Geen enkel dier werkt zo hard voor ons als de bij.  Een bij neemt per vlucht zo’n 30 mg nectar mee. Als we uitgaan van gemiddeld 10 vluchten per dag verzamelt een bij in haar leven 3600 mg of 3.6 gram nectar. Daarvan blijft uiteindelijk 1.25 gram honing over.

BijensoortenEen bijenvolk bestaat uit drie soorten bijen:

 • De koningin
 • De werksters (de vrouwtjes)
 • De darren (de mannetjes)

De koningin is het middelpunt omdat zij de enige is die eitjes legt en dus voor nageslacht zorgt.

Zonder de bij zou de voedselvoorziening voor de mens en talloze dieren in gevaar komen.

Het leven op aarde is dus veel afhankelijker van bijen dan we ons realiseren. Honingbijen, wilde bijen en hommels bestuiven een groot deel van onze landbouwgewassen. Van de 100 gewassen die 90 procent van alle voedsel in de wereld leveren wordt 70 procent bestoven door bijen. Niet minder dan 4.000 in Europa verbouwde groenterassen bestaan puur bij de gratie van de bestuivers.

Pesticiden zijn o.a. de oorzaak van de massale sterfte. Daarover kunt u hier en hier meer lezen. Maar dit is niet de enige reden voor de massale sterfte.

Stralingssmog
Er worden steeds meer verbanden gelegd met stralingssmog. Het is niet alleen slecht voor mens en flora maar ook voor onze fauna. Er zijn een aantal feiten rond stralingssmog bekend. Helaas worden deze, door de macht van fabrikanten, niet genoeg gepubliceerd.

mast

 • De meeste dode bijen liggen niet in de kast of korf.
  De massale sterfte begon bijna overal ter wereld, bijna gelijktijdig, tussen 2005 en 2007.
 • Bijen gebruiken elektromagnetische velden om de weg te vinden.
  Zodra je de intercellulaire communicatie onderbreekt kan de bij zijn kast of korf niet meer terugvinden en zal zij sterven.
 • Onderzoek heeft al aangetoond dat zodra mobiele telefoons en zendmasten in de buurt van bijen worden geplaatst, de bijen niet meer terugkeren naar hun kast of korf.
  De bijen zijn door de straling de weg kwijt en sterven onderweg. Daardoor blijft de koningin alleen achter met de eitjes en stort de kolonie binnen tien dagen in.

Sterftecijfers
De Europese Commissie verbiedt nu drie bestrijdingsmiddelen. Een goede eerste stap, maar absoluut niet genoeg om de massale bestuiverssterfte te stoppen. De maatregel gaat pas december/januari in. De bijen hebben dan het stuifmeel en de nectar van de besmette planten al in de nazomer van dit jaar in de cellen opgeslagen. Tijdens het najaar en komende winter gaan ze deze besmette voorraad opeten. Dankzij de zeer machtige landbouwlobby zal er begin 2014 al een achterstand in de volken zijn met sterftecijfers die hoger zullen zijn dan als de chemicaliën vanaf januari 2013 verboden zouden zijn geweest. De cijfers die we krijgen zullen dus niet correct zijn voor de volle tijd van het moritorium. Bovendien is het moritorium te kort om een juiste indicatie te geven van het gifprobleem.bijengif
Wat te doen
Imkers, natuurvrienden, wetenschappers, politici en burgers discussiëren steeds meer mee over de steeds bedreigender wordende situatie maar door de macht van fabrikanten en lobby’s in de wandelgangen, lukt het nog steeds niet om snel adequate maatregelen te nemen. Als de uitslag van een onderzoek bekend is worden kapitalen geïnvesteerd in mannetjes, bureautjes en rechtszaken om dit uit de media en de vergaderzalen te houden. Of een industrietak financiert een onderzoek waarmee het zogenaamde tegendeel aangetoond wordt.

Een Europees verbod op de resterende bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn zou al een tweede goede stap zijn. Mocht Europa hierin falen dan kan en moet Nederland, als gidsland en beste jongetje van de klas, deze maatregel maar in eigen land nemen.

Bovendien kan men op landelijk-, provinciaal- en gemeentelijk niveau uitbreiding en behoud van natuurlijke leefomgevingen van bijen en andere wilde bestuivers stimuleren. Dus meer leefruimte en voedsel voor de bijen genereren door in en om akkers, stadstuinen, parken en weiden het aantal planten- en bloemensoorten te vergroten door stroken wilde bloemen aan te leggen.wilde bloemen

Er is op korte termijn meer financiering voor goed onderzoek naar de bijensterfte nodig, met name ook naar stralingssmog, zodat we snel in kaart krijgen hoe we ons hachje kunnen redden.

Meer aandacht op radio, tv en moderne communicatie.

twitterDe mens gaat niet minder, maar juist meer, modern communiceren dus de straling zal alleen maar toenemen. Ze zal haar hoofd in het zand steken met grote ongevoeligheid voor de gevolgen van eigen daden.
Daarom is goed onafhankelijk onderzoek juist nu hard nodig om deze straling te filteren, te verminderen of nog beter, te elimineren. Als daar maar genoeg over getwitterd wordt dan kunnen we dit trending topic meteen nomineren als tweet van het jaar!. Dan komt er misschien een oplossing voor het stralingsprobleem en werkt die #straling, helaas cynisch genoeg, toch nog in het voordeel van ons allen.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/07/24/bijen-en-stralingssmog/