Edelherten Oostvaardersplassen
nog steeds geen oplossing

OVP
De provincie Gelderland heeft besloten om het jachtseizoen op edelherten drie maanden te vervroegen.   Terecht wordt door veel natuurorganisaties tegen dit ondoordachte besluit geprotesteerd.   Niet alleen organisaties als de Partij voor de Dieren en de Faunabescherming zijn tegen maar ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Ook Vereniging Het Edelhert heeft van zich laten horen. De vereniging vindt dat de provincie een uitzonderingsregel voor afschot buiten het jachtseizoen misbruikt.
.
Voor zover ik me kan herinneren is het de eerste keer dat zo veel organisaties op ongeveer dezelfde lijn zitten voor wat betreft de bescherming van ons grootste hert.  Helaas was dat ook niet het geval toen al in de winter van 1998/1999 bleek dat de in 1992 in natuurgebied de Oostvaardersplassen (OVP) uitgezette edelherten onder erbarmelijke omstandigheden leefden.   Het gaat te ver om op deze, aan de Veluwe geweide, weblog die hele geschiedenis te herhalen.  Iedereen herinnert zich immers het verhongeren van ruim 700 dieren in de winter van 2005.
Mede naar aanleiding van dat debacle kwam vereniging Het Edelhert in 2010 met een alternatief voorstel voor het (begrazings-)beheer van de OVP.

Inmiddels zijn we twee en een half jaar verder. Met het, goed doordachte, alternatief van Vereniging Het Edelhert is tot op heden weinig tot niets gedaan.  En de publieke belangstelling verlegt zich intussen naar de Veluwse Edelherten. Hoewel de Jac.Gazenbeekstichting natuurlijk blij is met die belangstelling voor de Veluwe willen we toch graag dat ook de OVP op de politieke agenda blijven staan. Per slot van rekening zijn de edelherten in de OVP oorspronkelijk afkomstig van de Veluwe.pdfIcon2

Het alternatieve plan voor de Oostvaardersplassen wordt gesteund door vereniging Het Reewild en natuurlijk door de Jac.Gazenbeekstichting.

U kunt het downloaden door op de knop hiernaast te klikken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/05/24/edelherten-oostvaardersplassen-nog-steeds-geen-oplossing/