Zaaien voor het goede doel

Bloemrijke akkerranden en bijenweides

Bijen zijn erg belangrijk voor het bestuiven van landbouwgewassen, zoals groente en fruit. Wist u dat meer dan 70% van deze gewassen bestoven wordt door de bij? Dat geeft wel aan hoe belangrijk de bij voor ons is. Dit heeft u ook kunnen lezen in het bijenverhaal dat eerder op ons weblog is verschenen.

Milieuvriendelijke bijenweide

Milieuvriendelijke bijenweide

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan het behoud van de bij. Ook andere insecten plukken letterlijk en figuurlijk de vruchten van zo’n milieuvriendelijk beheer. Bloemrijke akkerranden zijn hier een mooi voorbeeld van, ze zijn niet alleen belangrijk voor bijen maar ook voor vele andere insecten, vogels en zoogdieren.

Bloemrijk en kleurrijk. Ook het ree voelt zich thuis.

Bloemrijk en kleurrijk. Ook het ree voelt zich thuis.

In deze akkerranden zitten ook veel natuurlijke vijanden van, bijvoorbeeld, de luis met gevolg dat de akkerbouwer minder gewasbeschermingsmiddelen (bestrijdingsmiddelen) hoeft te gebruiken tegen luizen. Dit is niet alleen gunstig voor de akkerbouwer maar ook voor het oppervlaktewater.
Veel gemeentes leggen de laatste jaren bijenweides aan op bijvoorbeeld braakliggende terreinen. Deze terreinen vervullen op dit moment geen functie; bijvoorbeeld omdat de bouwkavels niet verkocht worden.
Vilndermengsel

Deze terreinen in zaaien met een bloemenmengsel geeft een verrijking van de biodiversiteit. Voor omwonenden en passanten is het natuurlijk ook een veel mooier gezicht.

Het mengsel ‘Bloemrijke akkerranden’ is door Pelgrum Vink Materialen(PVM) ontwikkeld in samenwerking met LTO-Nederland en de imkervereniging.  Voor landschapsbeheer Flevoland maken ze bijen- vlinder- en akkervogel-mengsels. In de mengsels voor akkervogels zitten ook graszaden. Uiteraard zijn alle mengsels ecologisch verantwoord en onbehandeld.

Het aanleggen van bloemrijke akkerranden
Bloemrijke akkerranden zijn samengesteld uit zaden die geen overlast veroorzaken voor akkerbouwer en andere grondgebruikers, ze bevatten géén grassen.  Dat is erg belangrijk want regelmatig kom je in de handel zogenaamde bloemenmengsels tegen, die voor het merendeel uit graszaden bestaan.  Alleen het akkervogelmengsel van PVM bevat graszaad.  In het mengsel bloemrijke akkeranden zitten één jarige soorten.

Waarom geen graszaad?
Graszaad kiemt en groeit veel sneller dan zaden van bloeiende planten. Dat heeft als gevolg dat er van een mooie bloemenweide niet veel terecht zal komen als er graszaad tuusen de bloemzaden zit.  Grassen komen na verloop van tijd heus wel vanzelf. Door het graszaad uit het mengsel weg te laten kan het zaaigoed zich goed ontwikkelen tot een prachtige bloemenweide.

Een aardige, maar ook belangrijke en duurzame bijkomstigheid is, dat bloemrijke akkerranden en bijenweide’s, als ze eenmaal zijn ingezaaid, in principe een blijvend karakter hebben. Ze hoeven niet telkens weer opnieuw ingezaaid te worden.

Bijenkasten
Aanleggen
Voor het aanleggen van een akkerrand of bijenweide moet de grond onkruid – en grasvrij worden gemaakt . Pas daarna kan er worden gezaaid.  Het inzaaien kan vanaf half maart tot midden juni. Tussen eind augustus en half oktober kan er ook worden gezaaid. Daarnaast is het heel belangrijk om absoluut geen mest te gebruiken. Hoe armer de grond, hoe beter!

Onderhoud
Een bloemrijke akker of weide hoeft  maar tweemaal per jaar gemaaid te worden. Dat kan het beste  begin  juli en, voor de tweede keer in oktober.  Het maaisel moet een paar dagen blijven liggen, want dan kan het rijpe zaad er afvallen. Daarna moet het maaisel wel worden afgevoerd om verrijking van de grond te voorkomen.

Als u interesse heeft in floramengsels neem dan contact op met: Pelgrum Vink Materialen B.V.
Tel.  :0316-24-8099
Mail: info@pvmbv.com

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/04/18/zaaien-voor-het-goede-doel/