Luchtmachthelikopters blussen natuurbrand

Natuurbranden zijn sinds jaar en dag een grote bedreiging voor de natuurgebieden op onze Veluwe. Ieder jaar weer ontstaan er bos- of heidebranden die door de brandweer slechts met grote inspanning kunnen worden bestreden. Amerikaanse toestanden, waarbij complete dorpen door het vuur worden verzwolgen, zijn bij ons tot op heden gelukkig uitgebleven maar de schade is ieder jaar weer aanzienlijk. Het aantal natuurbranden neemt, mede als gevolg van de klimaatverandering, ieder jaar toe.

Blussende_Chinook

Ondersteuning door leger

Drs.van Gulik heeft berekend dat de kans op een oncontroleerbare natuurbrand op de Veluwe nu al op eens per 25 jaar geschat moet worden. (klik hier om het hele rapport te lezen) Ter vergelijking: de norm voor water op straat in stedelijk gebied is eens per 250 jaar. Bij grote bos- of heidebranden wordt de brandweer ondersteund door het leger.  Helikopterbemanningen en grondpersoneel van de Koninklijke Luchtmacht staan daarvoor  vanaf 1 april gedurende 7 maanden paraat. Ter voorbereiding hierop trainden vandaag twee Chinook en één Cougar transporthelikopter samen met de brandweer en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Er werd een gecontroleerde heidebrand op schietterrein ‘t Harde geblust. In deze oefening werden alle spelers in het veld en in de lucht – civiel en militair – getraind in gezamenlijk optreden. Hierbij waren de belangrijkste oefendoelstellingen:

–  Communicatie tussen de civiele brandweer en helikopter-bemanning over het te blussen object, –  Het te maken hebben met echt vuur en de daarbij samenhangende factoren en –  Het voor het eerst opereren met een vernevelzak bevestigd onder de bambi-bucket  (een flexibele oranje waterzak onder de helikopter).

het eerst opereren met een vernevelzak bevestigd onder de bambi-bucket

Voor het eerst opereren met een vernevelzak bevestigd onder de bambi-bucket

De transporthelikopters van de Koninklijke Luchtmacht worden ingezet als een brand voor de civiele hulpdiensten onbeheersbaar is. Ze kunnen per keer 2.500 of 10.000 liter water op een brandhaard storten. Ook kan een watergordijn worden gelegd zodat de brand zich niet uitbreidt en objecten worden afgeschermd.

Overzichtsfoto van het oefenterein

Overzichtsfoto van de oefening – In de lucht een Chinook die z’n water lost.

De afgelopen jaren hebben zowel de Cougar als de Chinook haar waarde bewezen bij het blussen van branden. De helikopters zijn ondermeer ingezet bij een cacaobrand in Zaandam (2003). In 2011 werden zij vijfmaal ingezet, ondermeer bij branden in Schoorl, Oisterwijk en Fochteloërveen. Internationaal zijn de helikopters ingezet bij de grote bosbranden in Portugal (2006) en Griekenland (2007). Ondanks de inzet van helikopters is de schade aan de natuur ten gevolge van een brand altijd enorm. Het is beter om branden te voorkomen dan branden te blussen. De meeste branden ontstaan door de mens. Een achteloos wegge-worpen peuk kan honderden hectares in de as leggen. Zelfs een achter gelaten fles kan een brand veroorzaken. Daarom zal het – oude – hieronder afgebeelde bord van de Nederlandsche Heidemaatschappij altijd actueel blijven.lucifers

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/03/15/luchtmachthelikopters-blussen-natuurbrand/