Henk Vreekamp zet mensen aan het denken

Henk Vreekamp legt verbanden tussen de oude volksverhalen en het christendomHenk-vreekamp

Er zijn maar weinig mensen die echt weten waar hun achternaam vandaan komt.
Dr. Henk Vreekamp is één van die weinigen.

Ook heeft hij zelf een leuke theorie over zijn achternaam bedacht: de naam zou afgeleid kunnen zijn van de Germaanse godin Freya. Als dat waar is zou dat een sterke aanwijzing zijn dat op de Veluwe de Noordse goden en godinnen bekend waren. Op die manier omgaan met feiten en theorieën is tekenend voor de nieuwsgierige geest van Henk Vreekamp. Op die manier zijn ook de twee boeken van zijn hand ontstaan.
Vreekamps boeken

Die twee boeken: De dominee en de tovenaar en Zwijgen bij volle maan zijn niet onomstreden. Het is natuurlijk nogal wat om zwart op wit te stellen dat op de Veluwe, zo’n duizend jaar geleden, het heidendom ondergronds ging omdat het niet tegen het nieuwe, christelijke geloof op kon. En dat heidendom zou in deze tijd weer boven de grond komen zodat het zich opnieuw tegen het christendom kan keren.
Die gedachte is Henk Vreekamp niet in dank afgenomen.

De historicus prof.dr. Fred van Lieburg heeft er geen goed woord voor over.
Ook de stelling dat zijn overgrootvader als tovenaar bekend stond terwijl zijn grootvader dominee was, is tamelijk controversieel te noemen.
Maar Henk Vreekamp heeft die boeken niet geschreven omdat hij de waarheid gevonden denkt te hebben, maar om mensen aan het denken te zetten.

Henk Vreekamp legt verbanden tussen de oude volksverhalen en het christendom. Hij wijst op feiten als de rechte lijn die te trekken is tussen een aantal grafheuvels en de Grote Kerk in Epe. Dat duidt er volgens hem op dat de plek waarop die kerk staat van oudsher een belangrijke plaats is geweest. Om die theorie te onderzoeken is hij met een wichelroede diezelfde Grote Kerk ingegaan. Precies op het middelpunt van het oudste deel sloeg hij uit.

Dat is geen hocus pocus, maar goed verklaarbaar. Het kan bijvoorbeeld duiden op de aanwezigheid van water of magnetisme. Dat is wetenschappelijk onomstreden. Kortom, de boeken van Henk Vreekamp mogen niet ontbreken in de collectie van iedereen die meer wil weten over de achtergronden van de oude Veluwse volksverhalen.

Henk Vreekamp werd in 1943 geboren in Hoevelaken.
Hij studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht
In 1971 werd hij beroepen als predikant te Oosterwolde waar hij tot 1976 bleef. In dat jaar werd hij beroepen naar Epe waar hij in 1984 als predikant afscheid nam.

Vanaf 1984 was hij predikant voor buitengewone werkzaamheden, ten behoeve van het werk van Kerk en Israel, sinds 1999 gedetacheerd bij het Landelijk Diensten centrum (LDC) van de Samen op Weg-kerken in Utrecht.

Hij is lid geweest van heel veel commissies, werk- en stuurgroepen. Zo was hij onder andere lid van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en van het Interkerkelijk Contact Israël (ICI).
Op 1 juni 2002 ging hij met emeritaat.

Bekijk hier het filmpje:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/01/28/henk-vreekamp/