Hoe ziet de toekomst van de Noord-Veluwe eruit?

Dit bericht is afkomstig van de website van de Regio Noord-Veluwe
kunstwerk
Op 15 januari 2013 organiseerde Regio Noord-Veluwe namens de regiogemeenten een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties om een beeld te krijgen van de kansen en bedreigingen van de regio.
Als deze helder zijn, wordt bekeken welke daarvan om een gezamenlijke regionale aanpak vragen. Dit vormt de ‘regionale gebiedsagenda’ van de gemeenten.

Regionale gebiedsagenda
Regio Noord-Veluwe heeft in 2009 de ‘Care Valley Veluwe Toekomstvisie’ vastgesteld.
Deze visie geeft de gemeenten richting voor het gezamenlijk regionaal beleid tot 2030.
Op dit moment wordt de visie Care Valley Veluwe vertaald in concrete doelen voor in de komende jaren. Deze doelen worden beschreven in de zogeheten ‘regionale gebiedsagenda’. De gebiedsagenda heeft een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Hierbij is de Noord-Veluwe verdeeld in drie herkenbare zones:
– Noord-Veluwse natuur;
– Welzijn en welvaart;
– Waternatuur.

Gastvrij, Duurzaam, Zorgzaam, Bereikbaar
De integrale benadering houdt in dat sociale, ruimtelijke en economische doelen zo veel mogelijk in samenhang met elkaar worden bekeken. Daarbij wordt vooral gekeken naar de aandachtgebieden: gastvrij, duurzaam, zorgzaam en bereikbaar.

Omgevingsvisie
Terwijl Regio Noord-Veluwe de gebiedsagenda opstelt is de Provincie Gelderland een Omgevingsvisie aan het ontwikkelen. Regio Noord-Veluwe levert vanuit de gebiedsagenda informatie over de regio aan de provincie voor haar omgevingsvisie.

Wilt u meer informatie en de ontwikkeling van de regionale gebiedsagenda voor de Noord-Veluwe en de Omgevingsvisie van de Provincie Gelderland volgen, er op reageren of ideeën aandragen, kijk dan op:
www.regionoordveluwe.nl
www.gelderlandanders.nl
www.twitter.com/rnvcommunicatie

Gemeenten Noord-Veluwe werken samen
Regio Noord-Veluwe (RNV) is het samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De gemeenten werken vrijwillig samen aan de ontwikkeling van een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is. De gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde nemen op diverse terreinen ook deel aan de regionale samenwerking.

Het originele bericht kunt u lezen door hier te klikken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/01/21/hoe-ziet-de-toekomst-van-de-noord-veluwe-eruit/