Groen door Oranje

GROENDOORORANJEGroen door Oranje is een eerbetoon aan die generaties arbeiders én kinderen die van de paarse Veluwe een groene hebben gemaakt. Het belicht daarbij een aantal uiteenlopende aspecten van de jacht- en bosgeschiedenis van het Kroondomein Het Loo zoals nog niet eerder is gebeurd.

Dit rijk geïllustreerde boek beschrijft op een zeer leesbare manier de sociale geschiedenis van Kroondomein Het Loo. De nadruk ligt op de periode 1900-1960, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het dagelijks bestaan van de werknemers in alle rangen en standen. Ook komen zaken als de eigen wijkverpleging van Het Loo, de hiërarchische verhoudingen binnen het landgoed en de situatie onder de Duitse bezetter aan de orde.

Veel aandacht is er voor de jacht, de hakhoutcultuur en de befaamde bosbessenpluk.
Bij het ontstaan en de ontwikkeling van het landgoed hebben de Oranjes en dan vooral Prins Hendrik en Koning Wilhelmina een prominente, zo niet allesbeslissende rol, gespeeld. U kunt over hen lezen, maar ook anekdotes over de teckel van Prins Hendrik en de eerste zelfverdiende centen van toen nog Prinses Juliana.
Naast historische en vaak unieke foto’s uit eigen collectie, ontsluiten de auteurs een schat aan informatie uit diverse archieven, waaronder het Koninklijk Huisarchief in Den Haag. Daarnaast zijn werknemers en oud-werknemers jarenlang door de auteurs bestookt met vragen over hun ervaringen met en in het koninklijk landgoed. Het vastleggen van deze ‘oral history’ gebeurde aan de keukentafel bij de mensen thuis.

De auteurs, Berthus Maassen en Ini Maassen-Te Brake, beschrijven de wijze waarop koningin Wilhelmina en prins Hendrik de uitbreiding en ontwikkeling van hun landgoed tot bos- en jachtgebied naar Duits voorbeeld persoonlijk hebben vormgegeven. De auteurs belichten de rol van verschillende opeenvolgende opperhoutvesters in de leiding van een grote organisatie die zorgde voor ontginning van heide en aanplant van bos, het importeren van wild en het wildbeheer ten behoeve van de jacht en uiteindelijk de verandering naar natuurbeheer. Daarbij wordt een prachtig beeld gegeven van de menselijke relaties tussen de koninklijke familie, het personeel en de bewoners van het gebied van het Kroondomein, met aandacht voor sociale voorzieningen, wijkzorg en werkgelegenheid. Speciaal wordt de periode van de Tweede Wereldoorlog belicht waarin een een genuanceerd beeld wordt gegeven van de moeilijke positie van de opperhoutvester. Het boek is zorgvuldig geillustreerd met historische afbeeldingen en eigentijdse foto’s.

Groen door Oranje – dit boek is uitverkocht.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/01/18/groen-door-oranje/