Één faunabeheereenheid voor Gelderland

Dit bericht is afkomstig van de website van de Provincie Gelderland.

faunabeheereenheid GelderlandDe drie Faunabeheereenheden van Gelderland fuseren per 1 januari 2013 tot Faunabeheereenheid Gelderland. Dit is een samenwerkingsverband van jachthouders die zorgdragen voor het beheer van diersoorten en de bestrijding van schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen.

Gelderland heeft nu drie Faunabeheereenheden: Veluwe, Rivierenland en Oost-Gelderland. Faunabeheereenheid Gelderland (FBE-Gelderland) wordt één loket voor alle zaken die rechtstreeks zijn verbonden met het wildbeheer. De provincie maakt het beleid en blijft het bevoegd gezag voor ontheffingen. Een belangrijke taak van de FBE Gelderland is de coördinatie van de uitvoering van het faunabeleid. Daarvoor maakt ze faunabeheerplannen. De provincie wil de FBE-Gelderland in de toekomst meer taken geven zoals een adviesfunctie voor gemeenten.

Uitvoering
De FBE-Gelderland voorziet straks voor de meeste behoeften, in de uitvoering. Dankzij een actueel en dekkend pakket aan ontheffingen. Daarnaast staat de FBE-Gelderland aanvragers met uitvoeringsgerelateerde vragen te woord.

Professionalisering faunabeheer
De provincie wil de komende jaren het faunabeheer professionaliseren en de kwaliteit verbeteren. Daarom zijn er de afgelopen periode gesprekken geweest met alle partijen die een rol vervullen in het faunabeheer. Dat zijn bijvoorbeeld jachthouders, gemeenten, dierenbeschermingsorganisaties en terreinbeherende organisaties. Deze partijen praatten mee over de Kadernota Faunabeleid die inmiddels is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en besproken in Provinciale Staten. De fusie van de drie Faunabeheereenheden is een van de maatregelen die in de Kadernota worden genoemd.

wildroosterWildbeheer
Gelderland heeft als enige provincie in Nederland alle grote hoefdieren zoals wild zwijn en edelhert op haar grondgebied. De aanwezigheid van deze dieren is van belangrijke ecologische waarde. Bovendien is het een economische factor van betekenis. Maar het betekent ook dat er een goede balans moet zijn tussen allerlei zaken zoals (verkeers)veiligheid, gezondheid, het welzijn van en de ruimte voor de dieren. Gelderland treft hiervoor verschillende maatregelen zoals wildroosters, afrastering én wildbeheer.

Gepubliceerd op: 18 december 2012
Het originele artikel kunt u lezen door hier te klikken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/01/05/een-faunabeheereenheid-voor-gelderland/