De Hoge Veluwe eens met afschot grofwild

Otterlo

De leden van Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe steunen het grofwildbeleid dat de provincie Gelderland hanteert. Dat betekent concreet dat zij het eens zijn met ‘adequate maatregelen’ nemen om toename van grofwild van buitenaf tegen te gaan. In de praktijk betekent dit dus het afschieten van herten. Hierover is discussie ontstaan, naar aanleiding van het afschot van roodwild in de omgeving van het ecoduct bij Hulshorst.

Het provinciale grofwildbeleid is gebaseerd op de uitgangspunten: handhaving voorjaarsstanden, schadebestrijding en verkeersveiligheid. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft altijd op het standpunt gestaan dat het nut en de noodzaak alsmede de gevolgen van ecoducten eerst wetenschappelijk moeten zijn aangetoond voordat miljoenen euro worden geïnvesteerd in de aanleg van ecoducten.

Tevens heeft Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe voortdurend aandacht gevraagd voor het draagvlak onder de bevolking van de Veluwe. Daar is volgens de stichtingsleden ,,helaas niet naar geluisterd”. De provincie heeft ten aanzien van de werking van de ecoducten vooraf echter wel duidelijke afspraken gemaakt met de omgeving van de ecoducten. ,,Het lijkt er nu op dat door enkele partijen op deze afspraken wordt teruggekomen”, aldus de stichtingsleden, met directeur S.E. baron van Voorst tot Voorst.

Roedel hindes op de Hoge Veluwe – Foto: ©Louis Fraanje

Draagkracht
Ook Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe zal naar alle waarschijnlijkheid in februari 2013 aan twee zijden worden ontsloten voor het grofwild. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe werkt daaraan mee in het vertrouwen dat gemaakte afspraken door alle partijen zullen worden nagekomen. Dat betekent dat bij een toename van grofwild van buitenaf er ‘adequate maatregelen’ moeten worden genomen die dat tegengaan. De redenen hiervoor zijn dat de voorjaarsstanden van het grofwild (na afschot en voor geboorte) zijn afgestemd op de draagkracht van het terrein. Dit betekent dat kwetsbare flora- en faunasoorten en houtopstanden volgens de stichting worden beschermd tegen te grote aantallen grofwild. Alles overziende steunt Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe de stellingname van het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en roept zij alle partijen op om de in het verleden gemaakte afspraken na te komen.

Bron: Ede Stad

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2012/11/22/de-hoge-veluwe-eens-met-afschot-grofwild/