Hoogdrachtige schapen, lammetjes op komst!

Herderin in de ochtendmist – Foto:  Fotograaf onbekend

Volkomen naar binnen gericht

Het is alle jaren opnieuw weer zo’n bijzondere ervaring, de hoogdrachtige schapen te observeren in hun gedragingen.

Volkomen naar binnen gericht en in zichzelf gekeerd lijken ze alleen nog maar bezig te zijn met hun lammetje dat ze bij zich dragen en in zich voelen bewegen. Gefocust op hetgeen gebeuren gaat, zijn hun gedragingen daaraan gelijk.

Op het moment dat ik dit aanteken, kan er over een dag of twee een eerste lammetje geboren worden, en zullen de schapen vanaf dat moment de hei niet meer optrekken, maar bij de schaapskooi blijven.

De blik op oneindig

Met de blik gericht op oneindig loopt de lange stoet schapen stapvoets en met eerbiedige tred voorwaarts, om af en toe even stil te blijven staan. Ze zijn waakzaam, en zeer op hun hoede.
Bij iedere onverwachtse beweging, geluid, of bij ook maar het minste en geringste geritsel kijken ze schuw om zich heen. Niet zelden speuren zij enige onraad, die mij en mijn hondjes volkomen voorbij gaat.

Ja, zelfs de hondjes, waaraan meestal niets onopgemerkt voorbij gaat, overtreffen ze nu in hun waakzaamheid. Regelmatig zie ik mijn hondjes tijdens onze zwerftochten verwonderd naar de schapen opkijken. Ze lijken zich af te vragen waarom de schapen dit ongebruikelijke gedrag vertonen. Alert zijn ze, tot in iedere vezel!

Waakzaam…

Foto’s: ©Christien Mouw

 

 

 

 

 

 

 

Herderin Christien verstaat de taal van haar schapen – Foto: Fotograaf onbekend

Oog en oor hebben

Ik denk dat alleen de hoogdrachtige schapen zelf het antwoord hierop weten. Zij immers alleen kunnen ons vertellen wat er in hun omgaat. Het enige wat wij kunnen doen, is ons naar hun richten, oog en oor voor ze hebben, en hun ‘taal’ verstaan en er naar handelen. Opdat we de drachtige schapen in hun bijzondere positie alle ruimte geven zichzelf zo behaaglijk mogelijk te voelen, zo net voor de geboorte van hun lam.

Wintertijd in de kooi, klaar voor het lammeren – Foto: ©Christien Mouw

Lammertijd

Intussen bereiden ook wij als herders ons voor, en wordt alles in de schaapskooi aangepast aan de op handen zijnde lammertijd. Kraamhokjes zijn reeds langs de wanden geplaatst. De nodige medicamenten liggen klaar, evenals schone overalls, laarzen, handschoenen en wat dies meer zij, om de geboortes zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Een pasgeboren lammetje, ieder seizoen weer een wonder der natuur – Foto: ©Christien Mouw

Helpen verlossen

Als alles dan in gereedheid gebracht is, en je kijkt in de schaapskooi om je heen, dan overvalt je een gevoel van diepe vreugde en dankbaarheid. Hier gaat het straks allemaal gebeuren en je kunt haast niet wachten. Je kijkt met spanning uit naar het eerste schaap dat haar lam zal gaan werpen in het verse stro. Opnieuw een jaar, waarin we schapen mogen gaan helpen verlossen als moeder natuur het alleen niet redt, en het allemaal niet zo vanzelf gaat.
Wat een voorrecht! Helpen verlossen, zou dit voor een herder niet het allermooiste zijn wat er is?

Helpen verlossen, het allermooiste voor een herder – Foto: ©Joris Linssen

*********************************************************************************************************************

Eerste lammetje

Intussen heeft het eerste lammetje zich zondagavond 21 januari jl.  aangekondigd, het is een prachtig, welgeschapen ooilam, we zijn er heel erg blij mee, en apetrots natuurlijk!

Het eerste lammetje is net geboren – Foto: ©Daphne van Zomeren

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2018/01/25/hoogdrachtige-schapen-lammetjes-op-komst/