Windmolens draaien ons een rad voor de ogen!

Boslocaties voor torenhoge windturbines toch weer bespreekbaar?

Hebben wij dan waarschijnlijk toch te vroeg gejuicht, toen wij vorig jaar in januari schreven: Windmolens in het Veluwse bos van de baan?  Blijkbaar moeten wij ons vertrouwen in de politiek op dit punt misschien toch enigszins bijstellen, want…  alle mooie woorden ten spijt, staan de ‘bosmolens’ weer op de kaart het onderzoek naar windenergie in de gemeente Barneveld!

Onvoorstelbaar en onvoorspelbaar

“Er komt geen onderzoek voor plaatsing van windmolens in de bossen bij Barneveld. Het bosgebied is hiervoor té kwetsbaar”. Daarmee zette vorig jaar januari een raadsmeerderheid van de Barneveldse Gemeenteraad  ‘unaniem’ een streep door dit plan van het college van burgemeester en wethouders.

Maar… wat schetst onze verbazing, toen wij afgelopen vrijdag 15 december jl. in de Barneveldse Krant lazen, dat de ‘boslocaties’ nu toch weer meegenomen worden in het gemeentebrede onderzoek naar geschikte locaties voor windturbines!

Geen windmolens in het Veluwse bos – Compilatiefoto: ©Jan van Uffelen

Horizonvervuiling

Volgens ons en veel anderen, is het volkomen achterhaald dat windmolens nodig zouden zijn om duurzame energie op te wekken.  Het is toch eigenlijk van de gekke, dat men zich maar ‘blind’ blijft staren op deze lelijke en torenhoge windturbines in het landschap, die de horizon vervuilen.

Daar komt nog bij, dat volgens de meeste deskundigen windenergie allesbehalve efficiënt is, zeer duur en nauwelijks bijdraagt aan een verbetering van het klimaat. Ze wijzen er ook terecht op dat, zelfs in ons land, zonne-energie de toekomst is; door technologische ontwikkelingen neemt het rendement toe en ook de kosten worden steeds lager.

Zonne-energie is zo gek nog nie… – Foto: ©Ekomation.nl

Energiebesparing

Om te voorkomen dat men in de toekomst voor de zoveelste keer een onderzoek moet starten naar weggegooid geld, is het noodzakelijk dat het komende jaar eerst alle kosten en baten van dit windmolen-project goed in beeld worden gebracht alvorens met de bouw te beginnen. Want de burger betaalt uiteindelijk het gelach. Er gaat in ieder geval weer 120.000 euro naar een onderzoek, waarvan wij de uitkomst al weten en dat door een gemeente die qua schuldenlast bij de top van Nederland behoort!

Daarnaast moeten ook betere alternatieven worden bekeken, zoals een stimulans voor een grootscheepse energiebesparing bij burgers en bedrijven. Elke euro die daaraan wordt uitgegeven heeft voor de groei van onze economie en werkgelegenheid een veel hoger rendement dan euro’ s die aan windmolens worden besteed. Hierbij zullen wij vooral ook rekening moeten houden met de generaties die na ons komen!

Lees ook: Windmolens in de Veluwse bossen ?

Deze ook: Enorme windmolens in het Veluwse bos?

______________________________________________________________________________________________________________________

Geen woorden, maar daden!

Gelders Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk – Foto: ©Provincie Gelderland

Vorig jaar riep de Provincie Gelderland nog bij monde van gedeputeerde Jan Jacob van Dijk:

Provincie zegt:  windmolens alleen langs wegen, niet midden op de Veluwe …

______________________________________________________________________________________________________________________

Nu ook gepubliceerd in de Barneveldse Krant 19 december 2017:

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2017/12/16/windmolens-draaien-rad-ogen/