Dagdromers

Een grijze deken van nevel en mist

Dwalend met de schapen door het verlaten veld waar de horizon in de novembermaand vaak onzichtbaar verdwijnt in een grijze deken van nevel en mist, en ook de contouren van de sparrenbomen amper meer zichtbaar zijn, dan zijn het de dagdromers die zich daar nu bevinden. Nevel en mist maken ons dromerig en stil en op de windstille dagen die volgen op de nachten met vorst aan de grond, zien we het kleurrijke beukenblad gestaag naar beneden dwarrelen.

De schapen heffen hun kopjes naar de zon – Foto: ©Christien Mouw

Gulzig verorberd

Als de zon langzaam stapje voor stapje hoger aan de hemel klimt en aan kracht wint, zien we de schapen daar intens van genieten. Ze heffen hun kopjes op naar de zon, terwijl het gouden schijnsel neerdaalt op hun wollen vachten. De laatste eikels zijn van de bomen gevallen, en die worden nog snel even gulzig verorberd, voordat we langs het bospad verder trekken in de richting van de heide.

De schaapskudde op de Schapendrift – Foto’s: ©Christien Mouw

De Schapendrift

De bedoeling deze morgen was om de Schapendrift helemaal af te lopen. Maar bij het hek van het wildraster aangekomen, weigerden de schapen om verder te gaan, toen ze de enorme waterplas voor zich zagen glinsteren waarin ze zichzelf zagen weerspiegelen. Schapen houden er niet van om door diepe waterplassen te lopen, dus besloot ik in samenwerking met mijn hond Joss, de schapen te laten keren, en het smalle bospad links van het rooster te gaan volgen.

De schapen bij de plas…

– Foto’s: ©Christien Mouw

Geen probleem

Het was een schitterend schouwspel om de hele kudde te zien keren, terwijl de zon en de bladeren het decor vormden waarbinnen dit alles plaatsvond. Ook langs dit smalle bospad lagen diepe plassen, maar de schapen konden zijdelings uitwijken, en dat vonden ze kennelijk geen probleem.

Een kleurrijk decor dat weerspiegeld wordt in de plas – Foto’s: ©Christien Mouw

Dagdromers

Sinds een aantal weken verblijven de schapen ’s nachts weer veilig in de schaapskooi, en worden ze rijkelijk bijgevoerd met mais en kuilvoer. Het is ze aan te zien! De nu hoogdrachtige schapen worden tevens op krachtvoer gezet. De gang naar de heide is traag, en bovendien hebben de drachtige schapen nu ’passagiers aan boord’, zoals een voorbijgangster die we op ons pad ontmoetten dat zo mooi uitdrukte. Naarmate de dracht vordert, kunnen we de gedragingen van de schapen zien veranderen. Ze raken steeds meer naar binnen toe gekeerd, en kunnen een lange poos stil voor zich uit staan turen, zonder iets te zien. Het zijn dagdromers geworden, die al uit zien naar hetgeen nog te gebeuren staat.

Hoogdrachtige schapen met ‘passagiers aan boord – Foto: ©Christien Mouw

Velddag

Het was op de vijfde november dat er een ‘Velddag’ gepland stond. Politiek Nunspeet toonde hiermee haar interesse, en was bereid om samen met de terreinbeheerders, alsmede het bestuur van de SSGN, en de herders, het resultaat te gaan bekijken van het Begrazingsplan dat de afgelopen zomer is uitgevoerd met de kuddes schapen die de heidevelden binnen de gemeente Nunspeet bevolkten. Over dit Begrazingsplan heb ik eerder in mijn vorige rubrieken reeds het een en ander verteld. Deze Velddag werd een groot succes! Na ontvangst in ‘De Koude Hoek’ met koffie en thee, vertrok de hele delegatie per huifkar naar bepaalde plekken op de heide waar toespraken werden gehouden en tevens uitleg werd gegeven over het veelzijdige nut van het gericht hoeden, waarbij ook plekken werden aangetoond waar de heide alweer voorzichtig wist door te breken, daar waar de schapen het pijpenstrootje een jaar ervoor reeds hadden kaalgevreten, en hier het effect ervan dus al duidelijk zichtbaar was.

schaapskudde-009_orig

De hele delegatie voor de huifkar – Foto: ©Tjaard Heikens

Gedrevenheid

In de huifkar werd enthousiast gediscussieerd over al het mogelijke dat haalbaar is, om zowel aan de wensen van het heidebeheer als aan de wensen van het toerisme tegemoet te komen, en met een beetje creatief denken zagen velen de mogelijkheid om beide te combineren, waardoor een zogenaamd ‘en-en’ plan in de praktijk goed haalbaar blijkt te zijn. De gedrevenheid waarmee de wethouder en enkele raadsleden vanuit politiek Nunspeet ingingen op de mogelijkheden die ze zagen weggelegd voor de schaapskudde, toonden aan dat ze vierkant achter het behoud van de schaapskudde staan, en gaven tevens blijk van hun goede wil de schaapskudde te ondersteunen.

schaapskudde-041_orig-1

De delegatie bij de schaapskooi – Foto: ©Tjaard Heikens

Toekomst

Hun betrokkenheid toonde ons deze morgen duidelijk aan, dat de schaapskudde er momenteel rooskleurig voorstaat. We mogen er ons over verheugen. We kunnen terugzien op een prachtig geslaagde Velddag, en we zien de toekomst van de schaapskudde dan ook met het volste vertrouwen tegemoet.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/11/18/dagdromers/