1931 – In Memoriam Peter Stork – 2016

peter-stork-in-zijn-tuin-in-epe-wiebe-kiel

Peter Stork in zijn tuin te Epe – Foto: ©Wiebe Kiel

Een authentieke, bijzondere persoonlijkheid

Op 14 juli dit jaar overleed Peter Stork op 84 jarige leeftijd. Peter was secretaris van de Bekenstichting in de periode 1999 tot 2007.

Ik kwam in contact met Peter in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hij was toen werkzaam bij de provincie Gelderland, als hoofd van het projectbureau Proefgebied Nationaal Landschap Veluwe.

In dat kader werd een onderzoekprogramma Beken en Sprengen uitgevoerd, waarbij nauw samengewerkt werd met o.m. het zuiveringsschap Veluwe, alwaar ik werkzaam was.

Ik heb Peter toen leren kennen als een authentieke, bijzondere persoonlijkheid, die persoonlijk contact belangrijk vond en de mensen om hem heen op zijn bescheiden wijze wist te stimuleren door zijn passie voor het Veluwse landschap en de Veluwse cultuurhistorie.

De Bekenstichting

Na zijn pensionering trad Peter toe tot het bestuur van de Bekenstichting en vroeg hij mij ook zitting te nemen in dat bestuur. Ik heb hem daar vele jaren van nabij meegemaakt en leren waarderen.

 

Grote betekenis

Peter is voor de Bekenstichting van grote betekenis geweest door zijn diepgaande kennis van de Veluwse cultuurhistorie en zijn vasthoudendheid bij het nastreven van de gestelde doelen. Hij wist daarbij door zijn goede contacten met de provincie, de gemeenten en de waterschappen, de Bekenstichting als belangrijke partner in beeld te brengen en te houden.

Schitterend boek

1001004005535449Naast de vele activiteiten die het stichtingswerk met zich meebracht, was hij ook nauw betrokken bij de realisatie van het schitterende boek:

“Veluwse Beken en Sprengen, een uniek landschap.

Hij schreef daar in samenwerking met onder anderen de ons eerder ontvallen Henk Menke, meerdere hoofdstukken voor en voerde de eindredactie.

Respect

Hij had oog voor de kwaliteiten en competenties van zijn medebestuursleden en verstond de kunst om het beste uit mensen te halen. Met oog en respect voor vakmanschap, met humor en een kwinkslag.

Een man van de Veluwe

Peter was, zoals de rouwkaart weergeeft, een man van de wereld, van de Veluwe , van Epe. Eerst was deze wereld zijn huis, later toen zijn gezondheid afnam, was zijn huis zijn venster op deze wereld. We herdenken een bijzonder, aimabel en betrokken mens, die we node zullen missen.

Tekst: ©Dick Wouda   –   Met dank aan:  De Bekenstichting

logo31-jpeg

********************************************************************************************************************************************

Lees ook: In gesprek met Peter Stork, oud-secretaris van de Bekenstichting 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/09/19/1931-memoriam-peter-stork-2016/