Een uitstapje naar Hoog Buurlo of “Buult”

Samen sta je sterk

Als herder collega’s maken we nogal eens een uitstapje naar elkaar. Dat is goed voor de onderlinge band en verstevigd je positie als herder. Immers, je werkt vanuit dezelfde passie, en streeft dezelfde doelen na.
Het welzijn van de kudde schapen staat hierbij altijd voorop, en hoe je deze het best kunt bereiken, realiseren en handhaven. Ieder handelt vanuit zijn eigen visie, daar zijn het herders voor, maar als je open staat voor nieuwe ideeën kun je uiteraard ook van elkaar leren. Het voortbestaan van de schaapskuddes in Nederland is niet meer zo vanzelfsprekend als dat het vroeger was, en daarmee is het van groot belang goede raad ter harte te nemen en elkaar, waar nodig, te ondersteunen. ‘Samen sta je sterk’, is nog altijd het motto wat telt, en is ook hier van toepassing.

12990941_993117744112015_8250533103760393330_n

De schaapskooi op Hoog Buurlo – Foto: ©VVV-Ugchelen

Bezoek aan Hoog Buurlo of ‘Buult’

Zo opperde mijn vriendin, en tevens collega herderin Laura Hoogerwerf uit Haaksbergen van haar bedrijf ‘De Wollige Grasmachines’ toen ze onderlaatst bij ons was, om de oude herderin Koos Vos in Garderen een bezoekje te gaan brengen, en haar te vragen mee te willen gaan naar de schaapskooi en de herder op Hoog-Buurlo, waar Koosje destijds zelf herderin was. Nu, dat was snel beslist! De kwieke, en nog immer geestkrachtige, inmiddels 88 lentes tellende struise herderin, was daar gelijk voor te vinden. En zo togen de drie herderinnen weldra opgetogen in het campertje van Laura, met daarin nog een aantal honden, richting ‘Buult’.

13 mei 2016 koosje in hoog-buurloo

Foto’s: ©Laura Hoogerwerf

13 mei 2016 Hoog Buurloo herderinnen

Twee herderinnen

 

Koperen schapenbel

Herder Wilfried Buitink die inmiddels van onze komst op de hoogte was gebracht, keerde weldra met de kudde schapen herwaarts naar de schaapskooi terug, waar Koosje Vos reeds vanuit de verte turend naar uitzag. Koos had een mooie koperen schapenbel meegenomen. De laatste bel van haar eigen schaapskudde toen zij die destijds op dezelfde locatie hoedde. Die wilde ze daarom aan Wilfried, de huidige herder op Buult overhandigen.

Het was een ontroerend en tevens verheugend moment, en wel voor Koos en Wilfried in het bijzonder, toen de overdracht van de koperen bel in de schaapskooi plaats vond. Op plechtige wijze nam Wilfried de koperen schapenbel in ontvangst, en doopte het betreffende leischaap dat de bel omgehangen kreeg, daarmee tot ‘Koos Vos’. Het was uiteraard een zeer eigenzinnig schaap, dat heel goed wist wat het wel en niet wilde, en waar dan ook niet aan te tornen viel!

image5jpeg [fotoLaura Hoogerwerf]

Wilfried Buitink en Koos Vos in de grote schaapskooi op Hoog Buurlo – Foto: ©Laura Hoogerwerf

Na afloop, staande als 4 herders naast elkaar in de schaapskooi van Hoog-Buurloo, sprak Koos op treffende wijze de volgende woorden uit: ‘Hier staat één brok herders..!’ (Zie foto’s onder – Foto’s: ©Marjolein Buitink) 

ijpeg 1mage1

imjpeg age2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude stekkie

Na dit plechtige en historische moment, werden we in de schaapskooi op een beker warme groene thee getrakteerd, waar Koosje en ook wij helemaal van bijkwamen, want buiten was het, ondanks de dertiende mei, een zeer herfstig aanvoelende dag. Koosje, die zich gelijk weer helemaal thuis voelde op haar oude stekkie was bijzonder in haar element, en wilde ons graag nog het oude schaapskooitje iets verderop laten zien, waarin zij eertijds niet alleen haar schaapjes maar ook zichzelf herbergde. Bij het oude schot aangekomen moesten we over een houten hek klimmen. Dat bleek geen probleem voor Koosje te zijn! Toen Laura haar spontaan een hand wilde toereiken, sloeg ze die af, dat kon ze immers zelf wel! Oh oh..je bent Koos Vos of je bent het niet, nietwaar! Laura en ik gniffelden naar elkaar, en hadden er het grootste plezier om.

imjpeg age3

Even over het hek klimmen…

imajpeg ge4

Foto’s: ©Gonny Livestroo

Ontroering

Eenmaal in de oude kooi staand’, voelde en zag je de ontroering, die van haar gezicht was af te lezen, en de houding waarmee ze leunend op haar herdersstok ons de plaatsen aanwees waar ze destijds sliep en woonde en kookte. En ook het ‘buitentoilet’ om het maar netjes te zeggen, wees ze ons aan. Ze nam het zichtbaar weer allemaal rustig in zich op en was enige tijd in gedachten verzonken. Laura en ik keken zwijgend toe. We waren best een beetje onder de indruk toen Koos ineens zachtjes, maar met duidelijke stem, ons bepaalde plekken in de kooi aanwees: ‘Kijk, daar, naast dat schuine schot, stond mijn bed. Het matras was helemaal beschimmeld, vanwege het vocht dat erin getrokken was. En daar, in die hoek, stond mijn kooktoestelletje.

Peinzend, en stil in gedachten verzonken, maar toch ook fier en trots, stond deze eerbiedwaardige en respectabele vrouw, mijmerend voor zich uit te kijken. Als door het luik, toen ze nog jong was, en moedig het leven leidde dat ze wilde leven. Alle tegenslagen en alle weerstand die ze daarbij ondervond, ten spijt. Wat een sterke vrouw, wat een bijzondere vrouw ook, maar bovenal wat een intens lieve, lieve vrouw, die opkwam voor haar schapen, waar ze vol liefde en overgave voor zorgde, en waar ze tussen woonde, helemaal alleen in de wildernis van Hoog- Buurlo! Ja, daarmee toon je aan dat je karakter hebt, want daar heb je wilskracht en doorzettingsvermogen voor nodig. Koos Vos is zo’n vrouw!

Ijpeg MG_9903

Twee herderinnen Koos Vos en Christien Mouw voor de oude schaapskooi – Foto: ©Gonny Livestroo

Bijzonder uitstapje

Nadat we alles wat Koosje ons graag wilde laten zien hadden bekeken, besloten we weer huiswaarts naar Elspeet terug te keren. Het begon te regenen en de wind wakkerde nog harder aan. Maar deze ontmoeting, het uitstapje op de 13-e mei 2016 naar herder Wilfried op Hoog- Buurloo, samen met de oude, gedreven herderin van Hoog Buurloo, Koos Vos genaamd, was wel een heel bijzondere! De liefde voor haar schapen en de verwevenheid met de omgeving waarin ze destijds leefde, stond daarin geheel centraal. Dat straalt ze tot aan de dag van vandaag nog steeds uit. Wellicht hebben we daar nog wel het meeste van geleerd!

12140579_893823377374786_3316575241523497812_n

– Foto’s: ©Laura Hoogerwerf

Schaapherders onder elkaar

Schaapherders onder elkaar

 

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/05/31/uitstapje-naar-hoog-buurlo-buult/