Leve de lente…

Oud gezegde

Terwijl ik dit verhaaltje over de lieve lente aan het schrijven ben, trekken er felle hagelbuien over ons land, waait er een stevige noordwester wind, en voelt het bar en boos aan buiten! ‘Aprilletje zoet, geeft nog wel eens een witte hoed’, luidt het oude gezegde immers niet voor niets. Er is dus wat dat aangaat niets nieuws onder de zon. En we hebben het er maar mee te doen, of we dat nu leuk vinden of niet..!

SDC16988-1

Donkere luchten boven herder Christien en haar schaapskudde – Foto: ©Jan Karreman

Begrazingsplan

Deze week is dan officieel het eerder reeds beschreven “Begrazingsplan’ voor de zomer van 2016 van start gegaan. Op de aangewezen plekken waar intensieve begrazing door de kudde schapen gewenst is, gaan we gericht hoeden. We hopen dat deze wijze van hoeden zal resulteren in het verdringen van de grassoort ‘het pijpenstrootje’ genaamd, hetgeen de terugkeer van het heideplantje weer mogelijk maakt. Het is vooreerst nog een proefproject, maar we zijn allen nu reeds benieuwd naar het resultaat! We gaan ervoor, doen ons best, en hebben er zin in!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Plezier met Blix

Toch hebben we in de afgelopen maand april ook hele mooie lentedagen beleefd. De eerste zwaluwen en kievieten keerden terug uit verre warme oorden. En de dagen waarop het zonnetje haar kracht reeds liet voelen, en de wind zich koest en afzijdig hield, waren topdagen waarvan we intens hebben genoten met de kudde schaapjes in het veld. Neem nu het plezier dat ik beleef aan mijn jonge hondje Blix! Deze bordercollie doet verschrikkelijk goed haar best, te goed soms! Maar ineens, na veel rennen en uitsloven, is ze moe, dan ploft ze neer in de heide. Tot ze een konijnenhol naast zich ontdekt!

De warmte van de zon lokt de konijntjes naar buiten, en dat ontgaat onze kleine rakker niet. Ze springt op het konijntje af, maar krijgt het niet te pakken. Pijlsnel is het konijn weer veilig haar holletje in geschoten. Blix heeft het voor het nakijken, en staat beduusd naar de ingang te staren. Ze likkebaard even, wat dat te betekenen heeft weet ik zo niet, dat mag u zelf gaan raden!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De bordercollie Blix doet verschrikkelijk goed haar best – Foto’s: ©Christien Mouw

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jong leven

Moge het jonge leven zich bij deze koude dagen in april dan langzaam een weg banen, doorbreken doet ze zeker! En soms onverwachts valt je een zeldzame verrassing ten deel. Zo zwierven we op een droge warme dag over de nog dorre heidevelden, en laafden de schapen zich aan het koele water van een ven die we passeerden. En daar, in dat ven, ontdekte ik tussen twee stevige rietpollen een broedende gans aan, zittend op haar nest. Wat zat ze daar mooi verscholen. Alleen haar opvallende witte verenpak verraadde haar aanwezigheid op het ruige nest tussen het riet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het opvallende witte verenpak verraadde de aanwezigheid van de broedende gans – Foto: ©Christien Mouw

Ganzenkuikentjes

Een week later troffen we vader en moedergans aan in een weitje op de heide. Nu dan met hun kroost! Oh oh wat gingen ze te keer toen de kudde schapen hun te dicht naar de zin naderden. Vier bewakers probeerden de schapen op de vlucht te jagen. Luid gakkend, en dreigend met breed uitgeslagen vleugels. (Zie foto’s onder)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bijzonder tafereeltje

De schapen trokken zich er echter niets van aan. Pa en ma gans liepen trots en fier door het weitje te stappen, met hun kroost tussen hun beide in. Maar liefst twaalf ganzenkuikentjes had moedergans uitgebroed daar op dat nest tussen het riet..! Een bijzonder tafereeltje op de grote stille heide..

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vader en moeder gans met hun kroost in het weitje – Foto: ©Christien Mouw

Jong lam

Eens op een mooie morgen was het een jong lam gelukt onopgemerkt tussen de pootjes van de grote moederschapen mee naar buiten te glippen, de schaapskooi uit! Dat leverde een bijzonder schouwspel op. Zo’n lammetje huppelt aanvankelijk vrolijk mee tussen al die grote schapen. Ze valt haast niet op doordat ze veilig in de bescherming van haar moeder blijft. Opmerkelijk om te zien was ook, hoe ze haar mama in alles nadeed. Voorzichtig knabbelde ze aan de heide. Heel schuchter weliswaar, maar toch..? Dat is nu de natuur, verwonderlijk en verbazingwekkend mooi en functioneel, nietwaar?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Huwelijksdag

We beëindigen dit levendige lenteverhaaltje met een ontmoeting van een blij en dankbaar stelletje, dat hun 34 jarige huwelijksdag graag tussen de schaapjes op de Elspeter heide wilden vieren. Het zijn Gerrit en Elly van den Berg uit Hedel, dat ligt in Noord Brabant. Bij het aanschouwen van de foto, behoef ik niets meer te zeggen, lieve lezers. Kijk en geniet mee van dit stralende paar, dat na 34 huwelijksjaren nog zo verliefd, handje in handje, samen als twee jonge veulens door de heide huppelt!

IMG_2331

Gerrit en Elly van den Berg op de Elspeter Heide – Foto: ©Christien Mouw

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2016/04/27/leve-de-lente/