Lichtpuntjes in de duisternis

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe donkere dagen voor Kerst

De ‘donkere dagen voor kerst’, waarin we nu verkeren, is een tijd die niet voor iedereen even gemakkelijk door te komen is. De dagen zijn kort, het daglicht dooft reeds snel, terwijl de duisternis iedere avond alweer vroeg invalt. Als op zulke dagen de lucht loodgrijs blijft, en het onophoudelijk miezert buiten, dan wordt het van de hele dag bijna niet licht.

<<  Puck spoort de schapen aan – Foto: ©Christien Mouw

Vandaag was dat zo’n dag. Om 9 uur ’s morgens kwamen Puck en ik bij de schaapskooi aan, waarin de meeste schapen nog wat lagen te doezelen. Puck spoorde de schapen aan om op te staan en mee op stap te gaan. In de druilerige regen trok weldra de lange stoet schapen het geheimzinnige, nog half donkere winterbos door, totdat we bij de hei uitkwamen, waarboven dikke nevelsluiers hingen. Motregen en laaghangende mist zouden die dag het weerbeeld blijven bepalen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trok weldra de lange stoet schapen het geheimzinnige, nog half donkere winterbos door – Foto: ©Christien Mouw

Het ‘Stille nacht’ klinkt in de herberg

2015-12-02 Loenen, beeldje schaapherder (2)

Willem Koestapel – Foto: ©Evert Mouw

Op een van deze dagen, het was op 2 december jongst leden, waren mijn zoon Evert en ik op weg naar Loenen, waar we ons even in de kleine herberg ‘De Loenermark’, wilden terugtrekken.Voor ons beiden geen gemakkelijke dag. Een beetje bedroefd zaten we aan een tafeltje bij het raam naar buiten te kijken, terwijl we wachtten op onze bestelling.

Herinneringen

Het raam bood uitzicht op het grasveldje aan de overkant, behorend bij hotel ‘De Eikenboom’ waarop de kudde Loenense schapen van oudsher geschoren wordt. In hotel ‘De Eikenboom’ werd destijds na afloop de traditionele schaapscheerdersmaaltijd aan lange tafels genuttigd. We spraken weinig, ieder was in gedachten verzonken. Het kaarsje dat op de tafel stond te branden verspreidde een diffuse lichtglans, die in het raam weerspiegelde.

Silent night

Ineens klonk er een lied door de kleine zaal. Ik luisterde aandachtig. Het was een Kerstlied. Een groot koor zong het aloude kerstlied: ‘Silent night, Holy night, Shepherds quake, at the sight…’ We keken elkaar aan. Verwonderd en blij. Door dit lied brak het licht van Kerstfeest door. Ik zei tegen mijn zoon: ‘Voor mij is het hier nu Kerstfeest!’

Willem Koestapel

Bij het verlaten van ‘De Loenermark’ passeerden we het beroemde beelhouwwerkje van de zwervende schaapherder Willem Koestapel. De uitdrukking op het gezicht, de houding van de herder, en ook de schapen, zijn zeer kunstig en treffend geboetseerd. En zeker in een dezer donkere dagen, wellicht ook voor u, een kijkje waard..! Meer over deze bijzondere en markante schaapherder, die met zijn schaapskudde door Nederland zwierf,  kunt u lezen op het weblog “De Veluwenaar”  in de zesdelige serie:  Zwervende schaapherder Willem Koestapel (1874 – 1961).

 

Bezoek van een goede vriend

We waren nog maar amper thuis aan de Schapendrift in Elspeet, als de honden aanslaan, en weldra onze goede huisvriend Louis Fraanje gemoedereerd onze woonkeuken binnen komt lopen. In zijn ene hand droeg hij een grote fles Jägermeister, voor mij bedoeld, in zijn andere hand twee boeken vol Veluwse verhalen, mythen, sagen en legenden, als geschenk voor Evert. Het schitterende boek  “Als Freya zich laat zien” het is verkrijgbaar bij Boekwinkeltjes.Lowieke.

We schaarden ons rondom het kleine lantaarntje dat op de keukentafel stil haar zachte licht verspreidde, en vertelden elkaar verhalen. Hoe later het op de avond werd, hoe spannender en geheimzinniger de verhalen werden. Zeer zeker met een meesterverteller als Louis Fraanje in je midden!

Opnieuw waren er weer een aantal lichtjes gaan schijnen op deze bijzondere dag.

<< Stilleven op de keukentafel – Foto: ©Evert Mouw ___________________________________________________________________________________________

In het Reformatorisch Dagblad  van 4 december 2015 schreef  auteur Huib de Vries een prachtig levensverhaal:

Het zwerversleven van schaapherder Christien Mouw …

___________________________________________________________________________________________

Hoogdrachtige schapen,

Daags erop zwierf ik met de kudde schapen over de verlaten heidevelden, die drassig aandoen vanwege de vele regen. De schapen zien er goed uit. Traag is hun gang, de blik naar binnen gekeerd, hetgeen kenmerkend is voor hoogdrachtige schapen. Tussen Kerst en Oud en Nieuw kunnen we de eerste lammeren verwachten. Juist voor deze hoogdrachtige schapen is het goed om dagelijks een aantal uren door de hei te struinen en in beweging te blijven. Het zal hun conditie ten goede komen, en het aflammeren vergemakkelijken. Bovendien een prima remedie om kreupelheid te voorkomen. En al weten de schapen bij thuiskomst de ruiven rijkelijk met kuilvoer gevuld aan te zullen treffen, ze geven duidelijk aan graag mee het veld in te gaan, omdat het hun zichtbaar goed doet. Als op een donkere ochtend als deze dan ineens het zonlicht even door het duister heen breekt, wordt daarmee alles in een wonderbaarlijke lichtglans gezet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Als dan ineens het zonlicht even door het duister heen breekt – Foto: ©Christien Mouw

Jubileumfeestje rasterploeg Vereniging het Edelhert

Een volgend lichtpuntje was het 25 jarig jubileumfeest van de rasterploeg dat we op zaterdag 12 december j.l. met elkaar vierden in de werkschuur van Staatsbosbeheer bij Kootwijk. Deze geweldige groep vrijwilligers, die behoort bij Vereniging het Edelhert, heeft er, onder de bezielende aanvoering van Henk Ruiterkamp, voor gezorgd, dat er nergens meer herten met hun achterlopers in het draad kunnen blijven hangen waardoor ze op dramatische wijze omkomen, door overal op de Veluwe stroken manchetgaas over de bovenste bedrading heen te spannen. Bravo voor al deze trouwe vrijwilligers! In de werkschuur stond een grote kerstboom, versiert met lichtjes.

Jan_Paulides_5707

Overhandiging van het boekje. v.l.n.r. Henk Ruiterkamp, Jozef Linthorst (voorzitter) en Gerrit Willem Kamp. De heer Kamp was de eerste coördinator(voortrekker) van de rasterploeg – Foto: ©Jan Paulides

“25 jaar stoeien met palen, gaas en draad”

En nadat er enkele boeiende sprekers, waaronder ook onze auteur , aan het woord waren geweest, schaarden we ons met al onze vertrouwde ‘edelvrienden’ aan de gedekte houten tafels, en genoten we met elkaar van de stamppotten boerenkool, zuurkool en hutspot, worst en vlees en spek uit wild bereid. En natuurlijk hieven we daarbij het glas!

Na afloop kreeg een ieder een aardig presentje plus een prachtig uitgevoerd jubileumboekje aangeboden, dat de welluidende titel draagt: ’25 jaar stoeien met palen, gaas en draad’. Buiten brandden de houtovens, en binnen de fakkels. Het werd een oer en oergezellig samenzijn, daar in die houten werkschuur te Kootwijk!

Jan_Paulides_5797

Gezellig samenzijn in Kootwijk van de Vereniging het Edelhert – Foto: ©Jan Paulides

Tenslotte…

Straks zal het Kerstfeest zijn, voor u allen, als trouwe lezers van ‘De Veluwenaar’, en voor ons allemaal. In de schaapskooi zal traditiegetrouw op Eerste Kerstdag het Kerstfeest gevierd worden, samen met de gasten van ‘Villa Vennendal’ uit Nunspeet. Er zullen heerlijke hapjes en Glühwein uitgedeeld worden aan de gasten. We zullen stilstaan bij het Kind in de kribbe, dat uit de hemel naar beneden neerdaalde, om licht te brengen in de duisternis. En om voor ons een Herder der schapen te zijn. Zoals eertijds aan de herders in het veld van Efrata bij Bethlehem door de engel is verteld. Wij zullen daar in de schaapskooi allen tezamen het lied ‘Stille nacht, heilige nacht, Davids zoon, lang verwacht…’ zingen.

2013-12-24 Christien vertelt in schaapskooi voor Vennendal

Christien vertelt in schaapskooi op Eerste Kerstdag – Foto: ©Hotel Vennendal

“Kerstboodschap”

Met deze blijde Kerstboodschap, willen wij u allen, als bestuur en als herders van de Stichting Schaapskudde Gemeente. Nunspeet, een gezegend Kerstfeest toewensen, en een heilvol en gelukkig Nieuwjaar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De schaapskudde bij  een natte ‘oversteek’,  ze blijven liever op het droge – Foto: ©Christien Mouw

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/12/19/lichtpuntjes-in-de-duisternis/