Verstilling

Druilerige atmosfeer

Wanneer de storm is uitgeraasd, en al het kleurrijk blad is neergedwarreld op de aarde. Ja, als de maisakkers zijn kort gewiekt, en zwijgzaam liggen te dromen onder een grijze hemel, dan treedt verstilling op in de natuur. Een laatste vlucht wilde ganzen haast zich luid gakkend langs de hemelbaan een weg naar warmere oorden, en wintergasten zoals koperwieken en kramsvogels zijn reeds allen gearriveerd en gesignaleerd.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De ietwat sombere en druilerige atmosfeer buiten, van mist en nevel – Foto: ©Christien Mouw

Mist en nevel

We horen ze bij zacht weer zingen in de toppen van de bomen als we ze met de kudde schapen passeren. Vandaag is het bijna windstil. Wanneer een briesje haar adem langs de aarde strijkt, vaart er een lichte trilling door de bedauwde spinneraggen heen, die daarna weer snel tot rust komen. Een schaap staart weemoedig voor zich uit, en blaat wat meewarig. Alsof ze ons hiermee vertellen wil, dat ook zij zich bewust is van de ietwat sombere en druilerige atmosfeer buiten, waarin mist en nevel het weerbeeld bepalen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De schaapskudde tussen het bedauwde gras – Foto: ©Christien Mouw

Bezieling

Of blaat ze reeds zachtjes tegen haar jong, dat zich in haar schoot aan het ontwikkelen is? Ja, wie zal het zeggen! Er is zoveel meer tussen hemel en aarde, dan hetgeen men met het oog kan aanschouwen of met het oor kan waarnemen. Laat staan doorgronden. Ik geloof in de bezieling van de schepping, “Anima Mundi”, en ben me bewust van de onzichtbare dingen die er zijn. Wij mensen maken immers ook deel uit van die wonderbare natuur, die vol raadselen en mysteries zit. Gelukkig maar, want waar zouden we zonder dit besef blijven, als we in de verstilling van de natuur en de verstilling in onszelf, niet de stem en de troost van de Schepper zouden ervaren?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hier buiten op de heide is de verstilling nog sterker voelbaar – Foto: ©Christien Mouw

Harmonie

Vanuit de stilte stel je je open voor hetgeen zichtbaar en voor hetgeen niet zichtbaar is. Je laat de stem van de natuur tot je spreken. Als je goed luistert, vang je zoveel geluiden op. Als je goed kijkt, aanschouw je zoveel kleine en grote wonderen. Je voelt de wind door je haren strijken en de regen tegen je gezicht slaan. Al mijmerend vervolgen we ons pad. Er is niemand die jouw gedachten leest. Dat hoeft ook niet. Ik ben blij dat de onzichtbare dingen, zichtbaar worden in de natuur. Vanuit de verstilling, vinden we de weg naar ons zelf terug. Vinden we innerlijke rust. Komen we weer in balans. Wie in harmonie met de natuur leeft, leeft merendeels ook in harmonie met zichzelf, en met zijn medemens.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De moederlijven die reeds zichtbaar rondere vormen aannemen – Foto: ©Christien Mouw

Wonderbare samenhang

De schapen gaan in hun gedragingen mee met het ritme van de natuur. Zij hebben geen haast. Er is niets dat hun rust verstoord, of dat hun opjaagt. De moederlijven die reeds zichtbaar rondere vormen aannemen, bewaren hun energie voor datgene wat zich nu in hun moederschoot aan het ontwikkelen is. Afwezig, en dromerig voor zich uit starend, slenteren ze in een laag tempo de heide over, kieskeurig datgene uit het veld grazend wat ze lekker vinden en waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Ik kan enorm genieten van de wonderbare samenhang, en van de eensluidende klanken die er in de natuur te vinden zijn. De natuur die in volkomen harmonie is.

5 - 20081119_Elspeet_Cos Mouw_ Christien met lam 19nov'08 08-3

Cos(†) en Christien Mouw op de Schapedrift  bij Elspeet, Christien draagt  een heel vroeg lammetje, dat eens in November al geboren werd – Foto: ©Bram van de Biezen

Kracht voor morgen

De verstilling in de natuur waarborgt kracht voor morgen. Want in de glanzende winterknoppen, die nu goed zichtbaar zijn, huisvest reeds het nieuwe lenteblad!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/11/21/verstilling/