Het effect van de ‘drukbegrazing’,

Geschikt, droog graasgebied

En ineens was die mooie zomer weer helemaal voorbij! Uitgerekend op de eerste Septemberdag, veranderde het weer van koers. Windvlagen en kletterende regenbuien verdreven de zon en de warmte al snel naar zuidelijker oorden, waardoor we het de komende tijd zullen moeten doen met de ‘gulle gaven’ die de herfst ons zal aanreiken..! Gehuld in regenjas en laarzen, de hoed diep over de oren getrokken, trekken we nu daags met de kudde schapen het drassige veld in, steeds weer op zoek naar een geschikt, droog graasgebied.

Vlucht wilde ganzen

September is de maand waarin de rust weerkeert. Het verstilde veld is in nevels gehuld en ligt ’s morgens vroeg nog lang na te dromen, voordat het transparante licht van de zon de sluiers boven het veld optrekt. De laatste groep zwaluwen bereid zich voor op de vlucht naar het verre Zuiden. En aan de horizon verschijnt de eerste vlucht Wilde Ganzen. Luid gakkend verdwijnt de bredeV-vorm tenslotte achter de bosrand uit zicht. Een schitterend schouwspel voor wie het ziet, en het beleefd en het inleeft. De schepping blijft ons voortdurend verwonderen!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Het verstilde veld is in nevels gehuld – Foto: ©Christien Mouw

Gezond nageslacht

Ook in de schaapskudde is de rust weergekeerd. De vijf rammen, die dit keer afkomstig waren van de kudde uit Hoog Buurloo, hebben de Elspeter schaapskudde enkele maanden gezelschap gehouden, maar hebben de kudde ooien inmiddels alweer verlaten, in de hoop op een gezond nageslacht. We wachten het af, en zien er met vreugde naar uit!

Het hoeden verloopt hierdoor weer wat gemakkelijker, zeker ook voor mijn trouwe hond Puck, die al zijn energie nodig had om de achtergebleven ooien steeds weer bij de kudde te halen. Want bronstige schapen blijven vaak met de ram een eind achter de kudde aan lopen, omdat ze even met andere dingen bezig zijn!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bronstige schapen blijven vaak met de ram een eind achter – Foto: ©Schaapskudde/De Band

Al doende leert men!

Daar ik in voorgaande rubrieken enkele malen de ‘drukbegrazing’ onder de loep heb genomen, zou ik u graag ter afsluiting hiervan willen vertellen wat voor effect de drukbegrazing van de afgelopen zomer uiteindelijk op het terrein, dat wil zeggen op die speciale vakken die door de kudde begraasd werden, heeft gehad. Want nu het zomerseizoen voorbij is, is daarmee ook een eind aan de drukbegrazing gekomen, althans voor het jaar 2015. We gaan met elkaar om de tafel evalueren, en kijken of we deze methode volgend jaar zomer weer net zo zullen oppakken, of dat we wellicht een andere wijze van begrazen zullen gaan prefereren en toepassen, zoals bijvoorbeeld de intensieve begrazing, die weliswaar trager tot het gewenste en nagestreefde resultaat leidt, maar vriendelijker is voor de kudde schapen. Tenslotte luidt ook hier het spreekwoord: ‘Al doende leert men!’

Het effect dat de drukbegrazing op de kudde schapen heeft, laat ik hierbij even buiten beschouwing. Dat is een hoofdstuk apart. We houden het in deze rubriek dus alleen bij het zichtbare effect dat de begraasde vakken vertoont, als gevolg van de toegepaste drukbegrazing de afgelopen zomermaanden met de kudde schapen op deze aangewezen, vergrasde vakken. Hierbij het doel voor ogen houdend: streven de vergrassing tegen te gaan en de heide nieuwe kansen te bieden, middels het inzetten van een kudde schapen.

schaap 053

Opzij van de kudde is de vergrassing van de heide goed te zien – Foto: ©Rien Mouw

Goed werk geleverd

We zijn uiteraard blij, van de terreinopzichter te horen, dat deze hem tot tevredenheid heeft gestemd! We hebben dus goed werk geleverd. Er zitten echter meer kanten aan de zaak, die laten we hier echter, zoals reeds gezegd, buiten beschouwing. We laten de schapen op een later tijdstip ook graag ’zelf even aan het woord’.

In vogelvlucht zullen we u hierbij het nuttige werk van de kudde schapen laten zien, dat aantoont op welke wijze de door hun begraasde en aangedrukte grond als het ware ’bouwrijp’ wordt gemaakt voor de terugkeer van het heideplantje.

1} In eerste instantie grazen de schapen de graslaag weg die binnen zo’n omrasterd vak staat. Vervolgens drukken ze met hun hoefjes de grond los waarin ze lopen.(Zie foto’s onder – Foto’s: ©Christien Mouw).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2} De graspollen worden tenslotte losgewroet, waardoor er ruimte vrij komt waar licht bij kan komen. In de losse, rulle zandlaag die ontstaat, is de terugkeer en groei van nieuwe heideplantjes mogelijk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAResultaat zichtbaar aangetoond

Het beoogde resultaat is hiermee zichtbaar aangetoond, en dus behaald. De natuur zelf zal vervolgens bepalen, wat ze ermee gaat doen. Uiteindelijk heeft zij het laatste woord! We gaan het met belangstelling volgen, maar zullen het met gepast geduld moeten afwachten!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/09/26/het-effect-van-de-drukbegrazing/