Zomergasten op bezoek

Witgewolde kudde tussen de paarse bloempjes

IMG_6705

Christien met haar kudde… Foto: ©Elly Bakker

Het is volop zomer. Augustus is van oudsher de vakantiemaand bij uitstek. De campings aan zee zitten boordevol, en ook de campings op de Veluwe worden druk bezocht. Zeker nu de heidevelden volop in bloei staan, en de purperen deken zich uitstrekt zover het oog reikt, lokt dat niet alleen de bijen, maar ook de toeristen massaal naar de Veluwe toe.

Maar ja, wie zou deze paarse vlakte dan ook niet met eigen ogen willen aanschouwen, en zelf willen betreden, en de zoete honinggeur ervan opsnuiven. Iedereen toch zeker!

Als dan de witgewolde kudde rustig grazend tussen de paarse bloempjes aan je voorbijtrekt, is het plaatje pas echt compleet. De romantiek die hiervan uitgaat trekt menig toerist naar de Veluwe toe. En dikwijls horen we ze in het voorbij gaan enthousiast uitroepen: “Oho…kijk daar eens; een herder met een kudde schapen!”

P7130179

…op de bloeiende heide – Foto: ©Christien Mouw

Ontmoetingen

Ook de Elspeter kudde schapen mag zich op veel belangstelling verheugen. De kostbare momenten die deze ontmoetingen vaak opleveren, is niet alleen waardevol voor de voorbijgangers, maar ook goed voor de kudde schapen. Ze krijgt er bekendheid door. Wordt ermee op de kaart gezet. Een betere promotie kunnen we ons haast niet indenken. Graag zou ik u verderop in dit verhaal eens iets over een paar van die speciale ontmoetingen willen vertellen. Een schaapskudde is voor iedereen toegankelijk. Het bijzondere aan een schaapskudde is dat het geen ‘laagjes’ heeft. Iedereen kan en mag er dicht bij komen. Jong en oud, rijk of arm, marskramer of arts, dorpeling of stedeling, het maakt allemaal niet uit. Op het moment dat mensen een schaapskudde zien naderen, loopt een ieder er gelijk op af. Spontaan uitroepend: ‘Oho.. wat mooi, kijk eens, schaapjes, mogen we ze aaien?” En alle mensen reageren even blij en enthousiast als de kudde schapen hen passeert. Een kudde schapen heeft dus duidelijk voor velen een ‘meerwaarde’, hetgeen wel aangeeft dat we er met elkaar zuinig op moeten zijn! Als we er nu met elkaar van genieten, laten we er dan ook met elkaar over waken, dat dit prachtige beeld, en de gevoelens die het daarbij oproept, in stand wordt gehouden. Ook u en jou hebben we daarbij nodig!

DSCI0517

Een stel fietsers passeren Christien met haar kudde – Foto: ©Axel van de Weijer

Over enkele van deze speciale ontmoetingen wil ik u iets gaan vertellen

De eerste zomergast die ik er graag even voor u uitlicht, is Riannah Rijnsburger, uit Haarlem.
Dit meisje studeert Criminologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nog nooit eerder met een kudde schapen en herder mee de hei op getrokken, gaf ze zoon Evert aan, dat graag eens te willen doen. Welnu, het werd een beleving voor haar, die ze niet gauw zal vergeten!

2015-07-21 Riannah bij schapen Elspeet (63)

Riannah bij schapen Elspeet – Foto: ©Evert Mouw

Weidse landschap

Ze genoot intens van de makke schaapjes om haar heen, vroeg belangstellend naar wat ‘drukbegrazing’ inhield, verwonderde zich over het weidse heidelandschap, en rustte uit bij een vennetje. En na afloop van de prachtige, zonovergoten ochtend, die we met elkaar op de heide beleefden, reageerde ze enthousiast door te zeggen: ‘Dit zou iedereen in zijn leven een keer mee moeten maken..!’ Nu, daar kunnen we natuurlijk alleen maar volkomen achter staan!

2015-07-21 Riannah bij schapen Elspeet (27)

Christien en Riannah Rijnsburger – Foto: ©Evert Mouw

Druk bezette agenda

Een tweede zomergast waarover ik u graag iets wil vertellen, is Elly Bakker, afkomstig uit Nijmegen. Via een mail bereikte mij haar verzoek, dolgraag een keer met me mee te willen lopen de hei over. Nu, aan dat verzoek wilden we graag gehoor geven. We hielden contact, tot op het moment waarop Elly een keer mee kon. Want Elly bleek een druk bezette agenda te hebben. Als verpleegkundige werkzaam aan het Radboud ZH te Nijmegen op de afdeling Neonatologie, en in haar vrije tijd bovendien als vrijwilligster werkzaam op een Dierenartspraktijk aldaar, was het wel even zoeken naar een geschikte dag. Op de afgesproken datum en tijd, arriveerde ze aan de Schapendrift. Samen zijn we op weg gegaan naar de kraal, ver achter op de heide gelegen, hetgeen al een beleving op zich was!

Kreupel lam

Daar aangekomen, bleek al snel dat er tussen de kudde schapen een kreupel lam en een kreupel schaap liep. Hoe inventief en oplossingsgericht Elly van nature is, zou tevens blijken! Met vereende kracht en de nodige behendigheid hebben we het lam naar een de dichts bijzijnde kraal op de heide gebracht, en daar het grote schaap ook bij ingezet. We hadden geen touw bij ons, dus bedacht Elly de riem van haar broek te gebruiken. Behendig bond ze die om de hals van het schaap, en zo konden beide kreupele schaapjes na verloop van enige tijd, veilig uitrusten in de kraal, terwijl de andere schapen nu niet meer opgehouden werden, maar weer stevig door konden struinen en grazen. Bravo, Elly! Ook de waterbakken werden nog snel even door haar bijgevuld, met een gemak alsof het haar dagelijks werk was!

9 aug 2015 elly bakker

Elly Bakker vult de kuipen met water voor de schapen – Foto: ©Christien Mouw

Na afloop gaf Elly aan, het niet bij een ‘zomergast’ bezoekje alleen te willen houden, maar ook graag eens als herfstgast en als wintergast met me mee te willen trekken de hei over. “Tot de volgende keer”, riep ze me dan ook bij het weggaan enthousiast toe!

Zijn hart gestolen

Een vertrouwd gezicht in Elspeet, is onze derde zomergast waarover ik u iets wil gaan vertellen: Jos Baaijens genaamd, wonend in Krimpen aan de IJssel. Werkzaam als ingenieur in de weg en waterbouw in zijn arbeidzaam leven, heeft de schoonheid van de fraaie Veluwse natuur, al jarenlang zijn hart gestolen. Jaarlijks op vakantie komend in Elspeet, kan hij urenlang dwalen door de bossen en over de heidevelden, en maakt hij de prachtigste kiekjes van hetgeen hij daarbij op zijn pad aantreft. En traditiegetrouw trekt Jos ook altijd een dag met de schaapskudde mee, toont hij belangstelling voor het wel en wee van de kudde, en is hij betrokken bij alles wat er omheen gebeurt. Jos blijft het hele jaar door graag op de hoogte van al het gebeuren. Hij doet zich als amateur fotograaf heel bescheiden voor, maar kijkt u nu zelf!

IMG_2774-1 juni 2015

Kinderen bezoeken de kudde van Christien – Foto: ©Jos Baaijens

Kort maar krachtig

Om mee te eindigen zou ik als laatste nog twee zomergasten uit Friesland aan u willen voorstellen. Het zijn Gerda Cuperus en Rolien Tolsma. Beide dames zijn werkzaam in de Jeugdzorg. Deze twee stoere Friese dames konden door omstandigheden niet lang met me meetrekken de heide over met de kudde schaapjes. Maar hun enthousiasme spatte er vanaf! We hebben genoten, al was het slechts van korte duur. En zij komen terug! Om de hele rit uit te lopen zodra dat kan! Gerda en Rolien, ik verheug me er nu al op. We gaan elkaar zien!

20150815_100938

Gerda Cuperus en Rolien Tolsma op de Elspeter Heide – Foto: ©Christien Mouw

Ontmoetingen met een verhaal

Al deze ontmoetingen vertellen een verhaal! Het verhaal van hoe bijzonder de ontmoeting met de schaapskudde door een ieder van hen werd beleefd en ervaren. Zij wonen verspreid door het hele land. Wat goed! Want zij allen dragen hun enthousiasme voor de Elspeter schaapskudde naar buiten uit, naar familie en vrienden. Dat hebben ze ons zelf gezegd. En zo zijn zij ons beste propagandamakers naar de buitenwereld toe geworden, waarbij zij allen vol geestdrift het belang van het behoud van de Elspeter schaapskudde propageren.
U zult begrijpen, dat wij maar wat blij zijn, met de komst van al onze zomergasten!

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2015/08/22/zomergasten-op-bezoek/