Vierhouten, rijk aan ruig landschap

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De kudde in Vierhouten

Als ik over de Elspeterbosweg het nog donkere bos uit rijd, doemen aan beide zijden de open heidevelden voor me op, die in de vroege ochtendstond door het licht van de opgaande zon, in een wonderbaarlijke gloed beschenen worden. Ik ben op weg naar Vierhouten, waar we deze week de kudde schapen hoeden. De schapen verblijven daar in een weitje dat vlak naast de weg ligt. Ik parkeer de auto in de brede berm van de weg, om even later tezamen met mijn hondje Puck de kudde schapen de weg over te drijven. Een naderende bus stopt, de chauffeur kijkt verrast en steekt zijn hand naar me op. Een groep wielrenners staan allen tegelijk op de rem, terwijl één van hen olijk uitroept: “Vooruit dames, loop eens door..!” Vervolgens passeren we nog enkele statige landhuizen en camping ‘Beans Hill’, waarna de schapen het fietspad over struinen, dat langs de heide loopt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWoest en ruig

Als in een vuurgloed vlamt de zon door het goudgele blad van de berken en beukenbomen heen, en jaagt de herfstwind het ritselend blad van de kreunende en krakende takken af. Naast het fietspad is vers zwijnen-gewroet zichtbaar. De donkere kluiten aarde versperren hier en daar de doorgang. Al snel trekken de schapen nu de grote stille heide op. Het zijn de hoge heuvels in de verte die hen lonken. Een roofvogel krijst en vliegt verschrikt op uit een dennenboom. De gehele, ons omringende natuur, ademt de ultieme herfstsfeer uit. Het woeste en ruige landschap waarin we ons bevinden ligt te glooien in een gouden gloed.

Donkere wolken

Maar weldra voert de wind vanuit het westen donkere wolken aan. En terwijl de zon haar uiterste best doet, het te winnen van een dreigende onweersbui die ons nadert, verschijnt er voor een kort moment een prachtige regenboog aan de hemel. Dan verdwijnt de zon achter een reusachtige wolk, en jaagt de wind de wolken aaneen tot een donkere deken die dreigend boven ons blijft hangen. Weldra barst de bui los! Een felle onweersklap en lichtflits voert terstond een siddering door de kudde schapen heen, die angstig om zich heen kijken en snel een schuilplaats zoeken onder enkele verspreid staande, jeneverbesstruiken, die de Vierhouter heidevelden herbergen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De schapen zoeken snel een schuilplaats onder enkele verspreid staande, jeneverbesstruiken

Spel der elementen

Net zo snel als de zwarte lucht boven ons aanzwelde, zo snel lost ze ook weer op. De zon komt weer voluit te voorschijn en werpt haar brede stralenbundels loyaal over veld en schapen uit. Dit boeiende spel der elementen herhaalt zich de hele morgen.
En net zo snel als de zon en de regen elkaar afwisselen, net zo fel zijn de kleurschakeringen die zich aftekenen in het veld. Zelfs het gras licht vlammend op als zon en wind daar doorheen jaagt. Voortgedreven door de harde wind, struinen de schapen in uitgestrekte pas door de ruige heidevelden. Vierhouten huisvest een wilde en ruige natuur binnen haar grenzen. Het is een gebied waarop de IJstijden duidelijk zichtbaar hun stempel hebben gedrukt. Door de stuwing van ijsmassa’s zijn hoge heuvels gevormd, bestaande uit allerlei soorten kiezels en keien. Hierdoor is het imposante en karakteristieke Vierhouter landschap ontstaan. Het is juist deze specifieke eigenheid en sfeer, waardoor Vierhouten jaarlijks honderden toeristen naar zich toe weet te trekken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERASchapen voelen zich thuis

Uitziend’ over de groene valleien beneden ons, vertragen de schapen ineens hun pas. Ze vinden het blijkbaar welletjes voor vandaag, en vleien zich neer onder een breed en laag getakte vliegden. Maar lang mag de rust niet duren, want een nieuwe bui meldt zich aan. Het wordt opnieuw aardedonker, dus spoor ik de schapen aan om op te staan, en de wei op te zoeken waar ze veilig zijn en waarin ze rustig kunnen gaan liggen herkauwen. Het kost Puck enige moeite hun van hun plek te drijven. En geef die schapen eens ongelijk! Onze heideschapen voelen zich kennelijk thuis in dit ruige landschap, waarin ze ook deze morgen, weer volop aan hun trekken zijn gekomen..!

Foto’s: Christien Mouw

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2014/10/15/vierhouten-rijk-aan-ruig-landschap/