Fluistering….

Schapen gaan de herfst tegemoed

.

Je kunt het horen en je kunt het zien. Je kunt het ruiken en je kunt het voelen: ‘de Herfst is aangetreden’. Zacht en verlegen fluistert een zomerbriesje haar afscheidslied door het ritselend blad. Je ziet de goud-gele berkenblaadjes als vrolijke vlinders dartelen door de lucht. Je ruikt de geur van paddenstoelen en van rottend hout. En je voelt aan alles buiten dat het herfstgetij in aantocht is.

.

.
Een late Atalanta-vlinder warmt zich op in de brede zonnestralen van de laag staande zon, die langs de statige sparren-stammen heen, neerdalen op het zanderige bospad. De Atalanta is de laatste vlindersoort die je kunt waarnemen voordat de winter begint. In 1785 heeft Linneaus de wetenschappelijke naam aan deze soort gegeven en is de Atalanta voor het eerst als dusdanig benoemd. Het is een trekvlinder, die in grote getale naar Zuid-Europa afvliegt, om daar te overwinteren. Bij die grote trek, maken deze Atalanta’s gebruik van de noorder wind.

Foto: Ger de Vries

Foto: Ger de Vries

September is een verstilde maand, die oproept tot bezinning.  De zomer-gekte is voorbij.  Alles en iedereen zit weer op zijn of  haar plaats.  Er valt een rust over al wat leeft.  Terwijl de zomer nerveus haar biezen pakt spreidt de herfst reeds ruimhartig en royaal haar eerste kleuren ten toon.  De kabouters ontwaken uit hun zomerslaap.  Zij openen de deurtjes van hun aardige huisjes, rood met witte stippen en wrijven de slaap uit hun ogen.  Het maantje glimlacht breeduit en werpt een gouden lichtglans over het kleurrijke bos waarin eekhoorns en Vlaamse gaaien druk doende zijn met het aanleggen van hun wintervoorraad.

Ook de schapen passen hun ritme aan.  Statig stappen ze door het stemmige bos en het verlaten veld, hiermee aangevend dat ze de wisseling der seizoenen wel kunnen waarderen.  Ze doen zich tegoed aan de rijkdom aan voedsel die de natuur hun momenteel biedt. Het is meer dan de natuur hun de hele afgelopen zomer te bieden had.

‘Welkom Herfst..!’ burlen ook de Edelherten op de Veluwe.  Wij zijn er helemaal klaar voor.  Vanuit verre verten rolt bij nacht hun burlend oergeluid over de heideheuvels heen De echo sterft  weg in de mistige nevels.  De mannelijke geweidragers houden met hun imponerende roep hun rivalen op afstand en maken hiermee indruk op de dames. Hele gevechten spelen zich af in het schemerdonker. Het gekletter van hun geweien is niet van de lucht. Uiteindelijk zal blijken welk hert het sterkste is.  Dat hert wint.  Terwijl de losers met gebogen kop afdruipen, laat het winnende hert op triomfantelijke wijze van zijn overwinning horen.  ‘Wegwezen hier..!’, burlt het edelhert op indringende en niet mis te verstane toon. Hier hoor IK..!!

foto: Ger de Vries

foto: Ger de Vries

September is een maand die omgeven is vol mystiek. Vanaf het vallen van de avondschemer tot aan het gloren van de nieuwe dag, hullen de Veluwse bossen zich in een diepe geheimzinnigheid.

De dieren spreken hun taal.  Terwijl de taal van de mensen verstomd.

Ondergaande herfstzon

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/09/25/fluistering/