Elf Veluwse ambachtslieden gezocht

Wagenmaker

Wagenmaker
Foto: Jac.Gazenbeek

Traditionele ambachten staan, zeker bij toeristische evenementen, erg in de belang-stelling.  Een Veluwse markt of braderie is niet compleet als er geen mandenvlechter, klompenmaker of bezembinder te vinden is. Maar die mandenvlechters en bezembinders worden steeds ouder en hebben geen opvolger. De meeste jonge mensen zien niets in het uitoefenen van een oud ambacht. Daardoor dreigt het verdwijnen van de kennis over de technieken en tradities die bij de oude ambachten horen.

Het project Ambachten XL wil daar iets aan doen door Veluwse ambachtslieden samen met elf creatieve geesten (kunstenaars, designers, vormgevers, e.d) een innovatie-traject in te sturen. Het doel is de productie van nieuwe of vernieuwde ambachtsproducten.
Dat moet leiden tot een revival het Veluwse ambacht, een innovatieslag van het handgemaakte met een historische inslag.
En daarom zoekt projectleider Miriam Geerdes-Gazzah elf ambachtslieden die op een (semi)professionele wijze hun beroep uitoefenen.

Na een kennismakingsgesprek zoekt KUNSTwerkt een kunstenaar, om die te koppelen aan de handvaardigheid.
De samenwerking van ambachtslieden en creatieven moet leiden tot nieuwe ontwikkelingen.  Bijvoorbeeld een vernieuwing van de productiemethode of het gebruik van alternatieve materialen. Maar ook een andere functionaliteit van het product of een gemoderniseerde vormgeving zijn mogelijk. Ambachten XL monitort het traject en brengt het product volgens breed onder de publieke aandacht. Zowel digitaal als fysiek.

Kralenbreien

Kralenbreien

Vijf van de elf gezochte hand werkers zijn al gevonden (o.a.historisch timmerwerk en kralenbreien)  Maar er zijn ongetwijfeld meer mensen met vlijtige handen te vinden.
Het zou heel fijn zijn als die zich voor 15 juni melden.    Dat kan door een e-mail te sturen naar ambachten@miriamgazzah.nl of  door , op werkdagen, te bellen naar nummer 06-22701639.     Op die manier kan ook aanvullende informatie worden opgevraagd.
Potentiële deelnemers moeten wel  in één van de elf gemeenten van het Cultuurpact  Veluwe wonen. Dat zijn: Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Scherpenzeel.

De handwerkers moeten natuurlijk wel tijd vrijmaken voor de ontmoetingen met de creatieve denkers Uiteindelijk wordt het eind- of tussenresultaat tijdens een bijeenkomst op een toepasselijke plek gepresenteerd. Zo’n presentatie is ongetwijfeld een toeristische trekker van formaat.
Het is de bedoeling dat de kennismakings-ontmoetingen tussen de ambachtslieden en kunstenaars in de maanden juni en juli worden georganiseerd.  Juli en augustus zijn de maanden waarin het eindproduct wordt ontwikkeld.
In oktober staat de evaluatie met ambachtslieden en kunstenaars gepland.  In november is de presentatie van alle eindproducten op een nader bekend te maken Veluwse locatie.OudeAmbachten

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2013/05/22/elf-veluwse-ambachtslieden-gezocht/