Kerstgedichtjes

De herders.

Hoe vredig ligt het stille veld
te dromen onder grijze wolken,
aan de herders is destijds verteld
wie vrede bracht aan alle volken

klik om te vergrotenhoe zachtjes dwarrelen vlokjes neer
op de heide en op bomen,
zij vertellen ons over ‘t Kindeke teer
dat tot ons is gekomen

de schapen trekken langzaam voort
zij laten sporen achter,
heeft u de boodschap al gehoord
die de herders ons eens brachten?

de schapen willen naar de kooi
waar de lammetjes op hun wachten,
het Kind, geboren in stro en hooi
is de Vredevorst, die wij verwachten

komt, laat ons allen dan te saam’
het Kerstfeest blij gaan vieren,
de herders kondigden het ons reeds aan;
die Vredevorst zal zegevieren..!

Kerst-Licht…

Wat is het wonderbaarlijk stil
er is vast iets op komst,
het lijkt of de hemel ons iets vertellen wil
de wind is zelfs verstomd

klik om te vergroten

het grijze wolkendek verschuift
ver achter de horizon,
het naderend licht dat tot ons wuift
schijnt, alsof het spreken kon

de bomen vol verwondering
vangen het gouden schijnsel op,
‘k zie de stammen hoopvol glansen gaan
hoor je die ritseling in de top…?

een fluistering trekt de velden door
een lied klinkt wonderschoon,
een koor van vogels ongehoord
zingt op jubelende toon

over het Christuskind dat geboren is
in de stal van Bethlehem,
dit Kind brengt ons vergiffenis
luister maar naar Zijn stem

de schaapjes dwalen rustig voort
een sneeuwvlok dwarrelt neer,
zij hebben het lied in het veld gehoord
over het Kindeke, klein en teer

ja, morgen zal het Kerstfeest zijn
ook in ‘t verlaten veld,
feest van het Licht, dat door het duister schijnt
zoals door de profeten is voorspeld

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.de-veluwenaar.nl/2012/12/23/kerstgedichtjes/